Unn Kristin Olsen Leder i Parat. Foto: Parat

Enighet mellom YS Stat og staten i lønnsoppgjøret

Etter mekling på overtid ble YS Stat og staten fredag morgen enige om ny hovedtariffavtale. Avtalen innebærer en lønnsramme på 5,2 prosent. Parat-leder Unn Kristin Olsen sier hun er fornøyd med at innretningen på oppgjøret er i tråd med Parats krav, der det gis et prosentvis generelt tillegg og en stor del av oppgjøret til lokale forhandlinger.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 1 min

YS Stat-leder Jens B. Jahren sier det har vært en utfordrende mekling.
– Vi har fått gjennomslag for viktige elementer fra våre krav. Lønnsrammen endte på 5,2 prosent, som skal fordeles mellom et sentralt tillegg på 25 prosent og et lokalt tillegg på 75 prosent, sier han.

Reallønnsvekst for statsansatte

Det betyr at alle er sikret et lønnstillegg i år, og at mesteparten av pengene skal fordeles i de enkelte virksomheter.
– Avtalen vi nå har blitt enige om sikrer et sentralt tillegg, men hovedjobben må gjøres i de statlige virksomhetene. YS Stat har vært opptatt av å sikre både årets og fremtidens lønnsutvikling gjennom disse forhandlingene. Vi har strukket oss langt, både i forhandlingene og i meklingen. Å være en ansvarlig part forplikter, sier YS Stat-lederen.

Parat og YS vil ha én avtale i staten

Årets mekling har i hovedsak handlet om det prinsipielle spørsmålet om det skal være en eller to avtaler i staten. Staten, YS Stat og LO Stat ønsket en likelydende avtale for alle parter i staten. UNIO og Akademikerne ønsket ikke dette.

YS Stat mener flere avtaler hindrer en god lønnsutvikling for statens ansatte.
– Vi mener at én felles avtale gagner medlemmene best. Det gir en mer rettferdig lønnsutvikling i hele staten, noe som gjør at vi unngår at ansatte har forskjellig lønn utfra hvilken avtale de tilhører. Lik lønn for likt arbeid er et viktig prinsipp for oss, sier Jens B. Jahren.

Parat-lederen sier hun er fornøyd med å ha kommet fram til enighet med arbeidsgiver i statsoppgjøret.
– Det har vært en krevende mekling, men er enig med arbeidsgiver i at en felles tariffavtale er det beste for alle ansatte, sier Olsen.

Hun mener Parat, og YS tar ansvar for å modernisere tariffavtalen i staten.
– De siste oppgjørene har gitt veldig begrenset handlingsrom til virksomhetene, det har vi endret i årets oppgjør, sier Olsen.

Powered by Labrador CMS