To politibetjenter utenfor politibil.
Politiet trenger langtidsplan på lik linje med Forsvaret, mener Norges Politilederlag og Parat politiet.

Etterlyser langtidsplan også for politiet

Politiet trenger en egen langtidsplan slik Forsvaret har. Det vil gi nødvendig forutsigbarhet og mest effektiv bruk av offentlige midler, mener Norges Politilederlag og Parat politiet.

Publisert

Fredag la forsvarsministeren frem den nye langtidsplanen for Forsvaret, som skal gjelde i fire år. Leder i Norges Politilederlag, Kjetil Ravlo, er positiv til den nye langtidsplanen, men synes det er underlig at en slik plan ikke finnes for politiet.

– Det er meget bra at det legges fram en langtidsplan for Forsvaret som kan trygge Norge mot ytre trusler. Samtidig er det et paradoks at det ikke foreligger synlig politisk vilje til å ivareta indre sikkerhet på en troverdig måte. Både indre og ytre sikkerhet er viktig for å utvikle et trygt Norge i fremtida, sier Ravlo.

Ønsker samme modell som Forsvaret

Forsvarets drift, rammer og innretning styres gjennom fireårsplaner, kalt langtidsplan for forsvarssektoren (LTP). Nå er det på tide at politiet blir styrt på samme måte, hevder både Norges Politilederlag og Parat politiet.

De mener en slik modell vil gi bedre langsiktighet, forutsigbarhet og styrke den overordnede politiske styringen av politiet.

Einar Kaldhol, Parat politiet, og Kjetil Ravlo, Norges Politilederlag.
Einar Kaldhol, Parat politiet (t.v.) og Kjetil Ravlo, Norges Politilederlag.

Ravlo peker på den utfordrende situasjonen politiet står i.
– I denne ukas spørretime på Stortinget uttrykte justiskomitéens leder Helge Njåstad og statsråd Emilie Mehl enighet om en svært krevende situasjon i norsk politi. Vi håper partiene på Stortinget følger opp vårt tidligere forslag om en langtidsplan for politiet som synliggjør et ambisjonsnivå og er basert på politidirektørens faglige råd, sier Ravlo.

Mener utfordrende kriminalitetsbilde krever handling 

Også Einar Kaldhol i Parat politiet påpeker politiets samfunnsrolle og ansvaret for å sikre trygge lokalsamfunn.
– Selv med dagens sikkerhetssituasjon og et utfordrende kriminalitetsbilde hvor organisert kriminalitet utgjør en stadig høyere trussel og truer samfunnssikkerheten i Europa, opplever vi allikevel ingen ambisjon for politiet og heller ingen flerårig politisk plan for å møte trusselbildet. Det bør nå komme på plass. For å sitere Totalberedskapskommisjonen: Nå er det alvor, sier Kaldhol.

Powered by Labrador CMS