Stadig flere mister jobben: Illustrasjonsfoto: Parat

Høyeste arbeidsledighet siden august 2021

I januar utgjorde de arbeidsledige 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Ikke siden august 2021 har ledigheten vært høyere.

Publisert

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ledigheten på 3,9 prosent tilsvarer 117.000 arbeidsledige personer, som er 2000 flere enn i desember.

– Arbeidsledigheten har ligget på rundt 3,5 prosent gjennom store deler av 2023, men etter en økning i løpet av de siste månedene var den i januar på 3,9 prosent. Om lag to tredeler av siste års økning i arbeidsledigheten har vært blant menn, sier seksjonssjef for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk, Tonje Køber, i SSB.

Mellom desember og januar ble det i overkant av 37.900 flere jobber, som tilsvarer en økning på 1,2 prosent.

I hele 2023 var det en større økning i antallet sysselsatte enn i antallet arbeidsledige. Det vil si at ledighetsøkningen i stor grad kom av at det var flere som tidligere var utenfor arbeidsstyrken som leter etter jobb, og ikke av at det var flere som har mistet jobben de hadde.

Mønsteret kan se ut til å ha snudd, siden de siste tallene viser tilnærmet uendret antall sysselsatte.

SSB presiserer at det er mer usikkerhet i jobbtallene for januar, fordi det er flere jobber man ikke får med i de foreløpige tallene sammenlignet med andre måneder. Gruppen som ikke fanges opp varierer fra rundt 1 til 3 prosent av alle jobber.

 

Powered by Labrador CMS