Tidligere ble dagpengene beregnet ut fra gjennomsnittet av inntekten de siste tre årene, med en øvre grense på seks ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Men i 2019-budsjettet foreslo regjeringen at grensen på 6G i stedet skulle gjelde hvert enkelt år.

Høyesterett: Solberg-regjeringens dagpengekutt var ulovlig

I 2019 endret Solberg-regjeringen reglene for opptjening av dagpenger – uten å fremme en lovendring. Dermed var kuttet ulovlig, fastslår Høyesterett. Dommen kan bety at 21.000 nordmenn har fått mindre i dagpenger fra Nav enn det de har krav på, skriver VG.

Publisert Sist oppdatert

– Høyesteretts avgjørelse kan ha betydning for alle som fikk omregnet sitt dagpengegrunnlag etter denne endringen, mellom januar 2019 og desember 2021, sier advokat Tor Sverre Fuglestein.

Fuglestein representerer tre kvinner som nektet å godta den lavere beregningen av dagpengegrunnlaget. De tok saken til retten, og har nå de altså fått medhold i Høyesterett, som mener Trygderetten har tolket reglene feil.

– Det har vært en lang og tung kamp. Jeg har stått i dette i fire år. Nå venter jeg at Nav klarer å avslutte dette raskt, slik at vi kan få både penger og verdighet tilbake, sier Kristin Helgesen, som er en av de tre kvinnene.

Ifølge høyesterettsdommen fikk hun rundt 230.000 kroner mindre utbetalt fra Nav enn det hun egentlig hadde krav på.

Tidligere ble dagpengene beregnet ut fra gjennomsnittet av inntekten de siste tre årene, med en øvre grense på seks ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Men i 2019-budsjettet foreslo regjeringen at grensen på 6G i stedet skulle gjelde hvert enkelt år. Ifølge daværende arbeidsminister Anniken Hauglie (H) ville dette gi en innsparing på 77 millioner kroner.

Først i fjor ble loven endret.

Powered by Labrador CMS