Parats forhandlingsutvalg har vedtatt meklingsresultatet på industrioverenskomsten etter en rådgivende uravstemning. Fra venstre Katrine Roald og Kjell Morten Aune Parat, Mats Ruland og Richard Saue meklere, Mari Indgjerdingen og Linn Catrine Sjølund Norsk Industri. Andre rekke forhandlingsutvalget: Trine Vikse fra SAFE, Erik Hansen fra Autronica, Kristoffer Moi fra Andersen Mek Verksted, Nikola Pavlovic fra Kongsberg og Frode Roberto Rettore fra Isonor STS.

Industrioverenskomsten: Flertallet stemte JA

92 prosent av de som stemte sa ja til meklingsresultatet i frontfaget. Det var kun 30 prosent av medlemmene på avtalen som avga stemme og derfor er resultatet kun rådgivende for Parats forhandlingsutvalg. Forhandlingsutvalget har imidlertid enstemmig vedtatt meklingsresultatet, og informasjon om dette er sendt til riksmekleren. 

Powered by Labrador CMS