Ingen lokale lønnsforhandlinger i politiet

Norges Politilederlag og Parat politiet har blitt enige med arbeidsgiver om at det ikke blir lokale lønnsforhandlinger i årets mellomoppgjør. Leder i Parat politiet, Einar Kaldhol, sier årets avgjørelse er et unntak, og at de vil jobbe for større avsetninger til lokale forhandlinger i fremtiden.

Publisert Sist oppdatert

Situasjonen med høy prisstigning, stigende renter og relativt små midler til lokal fordeling er bakgrunnen for årets avgjørelse.

Beslutningen innebærer at medlemmer i NPL og Parat Politiet får et prosentvis tillegg av midlene avsatt til lokale forhandlinger. Dette skal etter planen utbetales i oktober.

– Vi er prinsipielt sett lite fornøyde med at det ikke blir lokale forhandlinger i år, og vil arbeide for at det blir mer penger satt av til lokale forhandlinger i fremtiden. Vi ser på årets avgjørelse som et unntak, sier leder i Parat politiet, Einar Kaldhol.

Leder i Norges Politilederlag Kjetil Ravlo understreker verdien av lokale forhandlinger.

– Det er de lokale lønnsforhandlingene som gir mulighet for justeringer for de som kjenner sine forhold best. Det er noe vi er fullstendig klar over, og derfor skal vi arbeide for at dette i større grad blir mulig i neste års lønnsforhandling, sier Ravlo.

En annen side i denne saken, er at vi vil jobbe oss tilbake til en felles hovedtariffavtale i Staten.

– For politiets del vil tilhørighet på et større avtaleområde gi større handlingsrom innen lønnsforhandlingene, og vil være mindre krevende for begge parter, avslutter Ravlo.

Powered by Labrador CMS