Lønnsoppgjøret 2024

Nå nærmer det seg frist for mekling i staten og i Oslo kommune. Når ikke partene enighet innen fredag 23. mai blir det streik for flere tusen arbeidstakere.

Innspurt for mekling i staten og Oslo kommune

Om det ikke blir enighet natt til fredag, vil flere tusen kunne tas ut i streik. 

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 1 min

Her vil YS Stat ta ut medlemmmer i streik ved konflikt

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Skattedirektoratet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Politidirektoratet 
 • Oslo Met

Fristen for meklingen i både staten og Oslo kommune i lønnsoppgjøret 2024 nærmer seg raskt.  

Partene har frist til midnatt torsdag 23. mai for å bli enige hos Riksmekleren. Kommer partene ikke til enighet her, blir det streik i staten og Oslo kommune.

Staten

YS Stats varsel til staten om hvilke 320 medlemmer som vil bli tatt ut i første fase av en eventuell streik. 

Det dreier seg om virksomheter som departementer, direktorater og Oslo Met. Dette streikeuttaket rammer først og fremst arbeidsgiver. 

F.v.: Unn Kristin Olsen, leder i Parat; Jens B. Jahren, leder i YS Stat og Karin Tanderø Schaug, leder i Norsk Tollerforbund i regjeringskvartalet under statsoppgjøret 2024.
F.v.: Unn Kristin Olsen, leder i Parat; Jens B. Jahren, leder i YS Stat og Karin Tanderø Schaug, leder i Norsk Tollerforbund.

Under forhandlingene kom partene ikke helt i mål når det gjelder lønnstillegg og fordelingen av dette. Man ble heller ikke enige om en ny, felles hovedtariffavtale. Dette blir sentrale punkter i meklingsinnspurten neste uke.

I dag er det to avtaler i staten, en for ansatte organisert i YS og LO, og en tilsvarende for Akademikerne og Unio. YS Stat-leder Jens B. Jahren mener det er viktig at det er én felles avtale for alle ansatte i staten.

– Dette vil ivareta våre medlemmers interesser på en bedre måte enn i dagens avtalestruktur, hvor arbeidsgiver må forholde seg til flere avtaler. Fortsetter vi med flere avtaler, frykter vi at lønnsgapet mellom gruppene på de forskjellige avtalene vil øke, sier Jens B. Jahren.

Oslo kommune 

Oslo kommune er et eget tariffområde. Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør, noe som betyr at det blir forhandlet om både lønn og om vilkårene i tariffavtalen.

Natt til 1. mai ble det brudd i forhandlingene. Siden da har partene vært i mekling. 

Mona Bjørnstad leder forhandlingene for YS.

– Det var umulig å akseptere det Oslo kommune la på bordet, sier leder Mona Bjørnstad i YS Kommune Oslo.

Hun sier de i forhandlingene har forsøkt å finne gode løsninger på både våre og arbeidsgivers utfordringer.

YS Kommune Oslo har blant annet krevd reallønnsvekst for medlemmene, og at Kompetanse og utdanning må gi lønnsmessig uttelling. og heving av tillegg for ubekvem arbeidstid.
– Nå jobber vi for en løsning med hjelp av mekleren, sier Bjørnstad.

Powered by Labrador CMS