Konsulent og forfatter Berit Sund mener omtanke og tillit er typiske komponenter i den norske lederstilen. Foto: Ned Alley

Jo mer tillit, jo bedre prestasjoner

Forskerne strides om det finnes en typisk norsk leder. På Paratkonferansen ble det derimot klart at de norske lederne i stor grad baserer seg på tillit og en uformell omgang med sine medarbeidere. – Jo mer tillitsbasert forholdet mellom leder og medarbeider er, desto bedre arbeidsprestasjoner ser man, sier professor Bård Kuvaas.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Linda Lai, professor i ledelse og organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI, mener ledelse først og fremst handler om en person som påvirker noen til å oppnå et felles mål og forene arbeidsretninger.

– All ledelse er såkalt endringsledelse. Dersom det ikke handler om å bevege folk i retning av et mål, bli mer produktive og motiverte, da handler det ikke om endring, da handler det mer om kontroll, styring og administrasjon, sier Lai.

Rollemodell

Hun viser til at norske ledere i stor grad foretrekker en transformativ ledelsesstil, såkalt transformasjonsledelse.

– Dette handler mye om å være en rollemodell og skape tillit til et felles mål eller visjon. Transformasjonsledelse kan sies å være inspirerende, følelsesbasert, rettferdig og har vekt på støtte, tillit og lederen som en medarbeider. Relasjonen skal handle om støtten til å gjøre en god jobb, forklarer Lai.

Seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Eivind Falkum, mener derimot at det ikke finnes en typisk modell for ledelse på norsk.

– Det finnes ikke en riktig ledelsesmodell som kan gjelde overalt og hele tiden. Ledelse på norsk preges kontinuerlig av hva virksomhetene lever av, hvem som eier eller har myndighet over bedriften, og lokale tradisjoner, kompetanse og ressurser, samt regulering av arbeidet, påpeker han.

Falkum mener den norske arbeidslivsmodellen i stor grad har vridd seg mot såkalt Corporate Governance, der eiere kommer sterke inn, og sammen med ledelsen tar styring og kontroll over bedriften. Ansatte har dermed mindre innflytelse.

– Tillitsvalgte opplever i mindre grad at de har innflytelse på virksomhetenes bestemmelser og strategier. Det er strammere styringsregimer, sier han.

Ansvar og selvbestemmelse

Professor ved Handelshøyskolen BI, Bård Kuvaas, mener en slik styringsmodell vil bidra til at medarbeiderne blir mindre motiverte dersom de som konsekvens opplever at de mister selvbestemmelsen og ansvar.

– Å oppleve at du har ansvar og selvbestemmelse er en viktig kilde til indre motivasjon på jobb. Som leder må man ta sjansen på å stole på medarbeidernes kompetanse og motivasjon til å gjennomføre arbeidsoppgavene sine så godt de kan, forklarer han.

Kuvaas påpeker at en tillitsbasert relasjon mellom leder og medarbeider dermed er det absolutt gunstigste for produktivitet.

– Jo mer tillitsbasert forholdet mellom leder og medarbeider er, desto bedre arbeidsprestasjoner ser man. Dette inkluderer at medarbeiderne gir en ekstra innsats, blir mer kreative og er lojale og stolte over arbeidsplassen. I tillegg ser man mindre rolleuklarhet, mindre uønsket atferd på jobb og færre tanker om å slutte, sier professoren.

Fravær av hierarki

Konsulent og forfatter Berit Sund har forsket på den norske lederstilen. Hun mener punktene Kuvaas nevner, i særs den tillitsbaserte relasjonen, er gjennomgående komponenter når norske ledere beskriver sin egen lederstil.

– Vi ser at norske ledere vektlegger frihet og god bruk av egen vurderingsevne og kunnskap blant sine medarbeidere, og de har samtidig en positiv forventning om feil og læring, sier Sund.

Hun forteller også at fraværet av hierarki, og en uformell omgang mellom leder og medarbeider i kombinasjon med vektlegging av trivsel på jobb, bidrar til at den norske lederstilen oppfordrer til tillit og involvering.

– Disse komponentene representerer en særegen balanse mellom frihet, trivsel og tro på at medarbeideren både kan og vil gjøre en god jobb på den ene siden, og resultatorientering på den andre, sier Sund.

Powered by Labrador CMS