Einar Kaldhol, leder i Parat politiet, og leder av Norges Politilederlag, Kjetil Ravlo, mener tiden er overmoden for å tenke langsiktighet i politiet. Sammen med Politiets Fellesforbund, og Norsk Tjenestemannslag, har de nå kommet med en felles uttalelse.

Krever styrking av norsk politi

Norge står overfor en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Det gjør det nødvendig å styrke norsk politi, mener arbeidstakerorganisasjonene i politiet, som nå ber om et nytt politirolleutvalg og mer langsiktige planlegging for politiet.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i år har både Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen lagt fram sine rapporter, som peker på og beskriver en ny sikkerhetspolitisk situasjon for Norge. For å kunne håndtere det, mener arbeidstakerorganisasjonene i politiet det også er helt nødvendig å styrke politiet, som den sentrale aktøren innenfor sivil beredskap.

Vil ha langsiktighet

Leder i Norges Politilederlag, Kjetil Ravlo, og leder for Parat politiet, Einar Follesøy Kaldhol, har lenge tatt til orde for en langtidsplan for politiet. Sammen med Politiets Fellesforbund, og Norsk Tjenestemannslag, har de nå kommet med en felles uttalelse om behovet for et styrket politi.

– Politiet har et samfunnsoppdrag i å bidra til innbyggernes rettssikkerhet, trygghet og velferd. En ny sikkerhetspolitisk situasjon krever nå et styrket politi med mulighet til langsiktig planlegging og oppdatert kunnskap om hva politiets rolle er og skal være, for å kunne levere på samfunnsoppdraget, skriver de i en pressemelding.

Brev til justisministeren

I et brev til justisminister, Emilie Enger Mehl (Sp), har arbeidstakerorganisasjonene bedt om følgende:

  • Det oppnevnes et nytt politirolleutvalg hvor målet er en bred politisk forankring av hva politiets rolle er og skal være fremover, hvilke oppgaver politiet skal utføre og eventuelt fritas for.

  • Det innføres flerårige planer for politiet, basert på politidirektørens faglige råd, og med risikovurdert ambisjonsnivå.

– Dette mener vi vil gi bedre mulighet til å utvikle politiet og sikre nødvendig forutsigbarhet for politiet, innbyggerne og hele samfunnet. Det vil også kunne gi mer effektiv bruk av offentlige midler, og vil kunne være et bidrag i oppfølgingen av tillitsreformen, skriver representantene i en pressemelding mandag.

Femti år siden forrige utvalg

Det eneste Politirolleutvalget som har blitt utnevnt i Norge ble satt ned i 1976. Utvalget la frem sin første delutredning for 42 år siden. De siste tiår er det produsert utallige rapporter, stortingsmeldinger, utredninger og reformer i politiet. Nå mener det samlede utvalget av arbeidstakerorganisasjoner innen politiet, at det er på tide å sette et nytt utvalg.

– Vi ber om at politidirektøren så snart som mulig setter i gang arbeidet med et nytt politifaglig råd, og en langtidsplan. Vi ber også om at det i løpet av høsten settes ned et offentlig utvalg som blir bedt om å utrede politiets rolle, skriver de i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS