Kvinnedagen 8. mars

Direktør i STAMI, Therese Hanvold, sier kvinner opplever større emosjonelle krav i arbeidslivet.

Kvinner opplever større emosjonelle krav i arbeidslivet

8. mars markeres den internasjonale kvinnedagen. Direktør i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Therese Hanvold sier at kvinner rapporterer om høyere emosjonelle krav i arbeidslivet, og at de i mindre grad opplever medbestemmelse. 

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 2 min

Vanlige helseplager blant kvinner i arbeid

Kilde: Faktaboka 2021, noa.stami.no

43% av kvinnelige sysselsatte oppgir arbeidsrelaterte muskel- og skjelettsmerter i løpet av den siste måneden.

26% av kvinnelige sysselsatte oppgir at de ukentlig føler seg psykisk utmattet når de kommer hjem fra jobb.

17% av kvinnelige sysselsatte oppgir at de har vært plaget av hodepine eller migrene i løpet av den siste måneden, som de mener helt eller delvis skyldes forhold på jobben.

3,5% av kvinnelige sysselsatte oppgir at de, den siste måneden, har vært plaget av arbeidsrelatert eksem, hudkløe eller utslett. 

Therese Hanvold er direktør i Statens arbeidsforskingsinstitutt. På kvinnedagen holdt hun foredrag for YS-forbundene om trender og utfordringer instituttet har kartlagt.

Hanvold sier forskjellene mellom kvinner og menn i arbeidslivet blant annet skyldes at man som kvinner og menn tar ulike jobber.

– I Norge har vi en høy grad av arbeidsdeltakelse. Nesten like høy andel av kvinner som menn jobber. Det som også er et kjennetegn, er at arbeidslivet er kjønnsdelt.  Kvinner søker utdanning og yrker som gjør at de skal jobbe med mennesker, gjerne omsorgsyrker. Menn søker i større grad tekniske yrker, sier Hanvold.

Videre sier Hanvold at det er høye krav i norsk arbeidsliv. Kombinert med lav selvbestemmelse kan dette skape uhelse. 

–Vi har høye krav i norsk arbeidsliv. Det er ikke i seg selv noe dårlig. Kombinert med lav mulighet til kontroll i arbeidet, vil det over tid gi uhelse. Kvinner er oftere i en arbeidssituasjon hvor de har lavere grad av kontroll over arbeidet sitt enn menn, sier Hanvold.

Statsminister Jonas Gahr Støre.

Setter ned kvinneutvalg

Fredag sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at regjeringen nå setter ned et offentlig utvalg som skal se nærmere på kvinners arbeidshelse.

– Vi setter nå ned et eget utvalg for å få mer kunnskap, og ikke minst se på hvilke tiltak vi kan se for oss, for å redusere forskjellene og bedre det som er knyttet til kvinners arbeidshelse, sier Støre til NRK.

Utvalget kommer blant annet på bakgrunn av at kvinner har høyere sykefravær enn menn, og at to tredjedeler av dette fraværet skyldes forhold på jobben.

Helsefremmende å være i arbeid

Leder i Parat, Unn Kristin Olsen, sier det er viktig å sikre gode vilkår for deltakelse i arbeidslivet, fordi det å være i arbeid i seg selv bidrar til bedre helse. 

Parat-leder Unn Kristin Olsen sier regjeringens kvinneutvalg er et viktig skritt i riktig retning for å få mer kunnskap om kvinners arbeidshelse.

– Forskning viser at arbeid er en god kilde til en bedre helse. Derfor er det utrolig viktig å fokusere på kvinners arbeidshelse og sikre at kvinner har gode vilkår for deltakelse i arbeidslivet, sier Olsen og legger til:  

– Rapporten fra Kvinnehelseutvalget og regjeringens oppfølging med et eget utvalg er viktige skritt i riktig retning for å bedre forholdene. Det er avgjørende å øke kunnskapen om kvinners arbeidshelse og redusere eventuelle ulikheter som kan påvirke kvinners deltakelse i arbeidslivet og trivsel på arbeidsplassen, sier Olsen.

Norge har et av verdens høyeste sykefravær

I fjerde kvartal i 2023 lå sykefraværet i Norge på 7 prosent. Det var en økning på nesten 4 prosent fra kvartalet før. Ikke siden slutten av koronapandemien har sykefraværet vært så høyt som det er nå. 

Norske kvinner har rundt 60 prosent mer sykefravær enn menn.

Sykefraværet har i mange år ligget stabilt på omtrent 4 prosent for menn og 7 prosent for kvinner. Nå har NAV undersøkt hvilke diagnoser som har bidratt mest til kjønnsforskjellen i det legemeldte sykefraværet i Norge de siste 20 årene.

– Kvinner og menn som får samme diagnose, er som regel sykmeldt omtrent like lenge. Men det ser altså ut til at kvinner har betydelig høyre risiko for å få disse sykdommene, sier seniorrådgiver Ivar Lima i NAV, som er forfatter av analysen.

Powered by Labrador CMS