Lavlønnsutvalget legger frem sin rapport

Mandag har Lavlønnsutvalget lagt fram sin utredning NOU 2024: 11 Lavlønn i Norge. Utvalget slår fast at det norske arbeidslivet har et høyere nivå på de laveste lønningene og mindre lønnsforskjeller enn de fleste andre land.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 1 min

Utvalget har i hovedsak valgt å se på utviklingen over de siste 25 årene.
– Lønnsforskjellene økte fra 1997 til 2015, men har vært stabile siden 2015, sier utvalgets leder Linda Nøstbakken.

Hun sier omfanget av lave lønninger i Norge økte fra 1997 til 2015, og er omtrent det samme nå som i 2015.
– Selv om omfanget av lavlønn og lønnsforskjellene har flatet ut det siste knappe tiåret, gir økningen siden slutten av 1990-tallet grunn til å følge med på utviklingen videre, sier Nøstbakken.

Utvalget er bedt om å drøfte betydningen av den norske modellen for lønnsdannelse.
– Utvalget mener den norske økonomien og systemet for lønnsdannelse i stor grad fungerer godt når det gjelder å begrense omfanget av lavlønn. For at det fortsatt skal gjøre det, er en relativt høy organisasjonsgrad både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden og en høy tariffavtaledekning nødvendig, sier Nøstbakken.

I tråd med dette, anbefaler utvalget ingen større retningsendringer, men tilrår styrket innsats for økt organisasjonsgrad og tariffavtaledekning.

Parat24 kommer tilbake med en mer omfattende sak fra utredningen.

Powered by Labrador CMS