Markerte at oppgjøret for vekterne er i havn

Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen sier han er glad for enighet som bidrar til å sikre medlemmer i vaktbransjen reallønnsøkning. Men han er samtidig skuffet over at det ikke ble prioritert å øke tillegg for natt- og helgearbeid.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 1 min

Onsdag tok han en fot i bakken med flere tillitsvalgte og medlemmer i Oslo sentrum. Der ble det servert pizza og gitt en orientering om meklingsresultatet. 

Kronetillegg til alle

Vekterne får 13,50 kroner per time i generelt tillegg. Videre er partene enige om 2 kroner som kommer på toppen av resultatet i mellomoppgjøret i 2025. Oppgjøret innebærer også at flere vektere vil få tilbud om årlig helsekontroll, samt at partene har nedsatt et utvalg som skal se på innretninger for kompetanseheving. 

Skuffet over fordelingen

- Parat har i hvert oppgjør fremmet krav om å øke natt- og helgetillegget. Nesten 40 prosent av alle timer vaktbransjen leverer, er på natt og i helg. For Parat er det viktig at ulempen med å jobbe natt og helg kompenseres bedre enn i dag.

Arbeidsgiverne forsto dette, og var enig i at økning av natt og helg ville være en fornuftig innretning, og ga tilbud om 2 kroner økning av tilleggene i forhandlingene. Men så ble det brudd og mekling. I mekling blir alle parter pålagt taushetsplikt om hva som blir sagt og gjort der, sier Larsen til Parat24.

Opprørt over feilaktige påstander

Larsen sier til Parat24 at han i ettertid har fått rapporter fra Parats tillitsvalgte om at enkeltmedlemmer i den andre fagforeningen for vektere, Norsk Arbeidsmandsforbund, fremmer påstander i selskapsinterne sosiale medier om at det var Parats skyld at økningen av tillegget for natt og helg ikke ble en del av meklingsresultatet.

- Slike feilaktige påstander opprører meg, og Parat vil vurdere å kontakte NHO og meklingsinstituttet, og be Riksmekleren om å oppheve taushetsplikten for akkurat dette temaet så sannheten om hvordan partene prioriterte fordelingen av pengene som lå på bordet, kommer frem, sier forhandlingslederen.

Powered by Labrador CMS