Parat og NHO Service og Handel nominerer vekterbransjen til kompetanseprogram.

Nominerer vekterne til eget bransjeprogram

Vekterbransjen skriker etter mer kompetanse. Nå nominerer Parat og NHO Service og Handel vekterbransjen til treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling med mål om å tette kompetansegapet.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 2 min

Treparts bransjeprogram

Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling er et samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet.

Hensikten er å i fellesskap ta fatt i utfordringer knyttet til arbeidsforhold og arbeidsmiljø i utsatte bransjer.

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som forvalter programmet.

– Våre tillitsvalgte i vaktbransjen rapporterer at vektere ikke er kurset godt nok og ikke får tilstrekkelig praktisk trening. Dette kan gjøre vekterne usikre og føre til feil. Vi er glade for samarbeidet med NHO Service og Handel, og vi håper regjeringen vil støtte opprettelsen av dette viktige kompetanseutviklingsprogrammet, sier forhandlingssjef i Parat, Turid Svendsen. 

Forhandlingssjef i Parat, Turid Svendsen.

Ønsker å tette kunnskapsgapet

Vekterne trenger bedre opplæring innen emosjonell mestring, stresshåndtering og selvregulering for å kunne møte de høye emosjonelle kravene som ofte er en del av vekteryrket, mener Parat og NHO Service og Handel, som nå nominerer vekterne til eget bransjeprogram.

Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling er et samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Målet er å tette gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse og kompetansen arbeidstakerne faktisk har. Programmet er en tilskuddsordning der arbeidslivets kompetansebehov er førende. Bransjene som til enhver tid inngår i bransjeprogrammet skal få tilgang til relevant kompetanse.

Krevende tider for vekterne

Parat påpeker at samfunnsutviklingen og sikkerhetssituasjonen har ført til at vektere må håndtere både flere og mer komplekse oppgaver, ofte i tett samarbeid med politiet, men at videreutdanningstilbudene ikke holdt tritt med de nye kravene.

Forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet til OsloMet har funnet at vektere mangler tilstrekkelig opplæring i blant annet kommunikasjon, konflikthåndtering og førstehjelp, noe som påvirker mestringsfølelse og skaper ubalanse mellom vekternes mandat og situasjoner de må håndtere.

Økt vekterkompetanse gir bedre beredskap

Nominasjonen adresserer flere av regjeringens prioriterte områder for utdannings- og kompetansepolitikken, inkludert behovet for høyproduktivt og konkurransedyktig næringsliv, gjennomføring av det grønne skiftet og levering av gode velferdstjenester. 

Bransjedirektør for sikkerhet og beredskap i NHO Handel og Service, Arne Stadheim, påpeker at vekterne skaper trygghet blant folk og at økt kompetanse blant vektere vil også bidra til bedre beredskap og økt sikkerhet for samfunnet som helhet.

– Gjennom sin tydelige og synlige tilstedeværelse i det offentlige rom bidrar vektere vesentlig til å skape trygge lokalsamfunn. I de senere årene har de i økende grad utfylt den offentlige sikkerheten, noe som har gjort det mulig for politiet å prioritere mer alvorlige saker. En utvidet og mangfoldig oppdragsportefølje har samtidig økt behovet for spesialisert kompetanse. I samarbeid med Parat har vi søkt om deltakelse i bransjeprogrammet og håper på en positiv realisering av dette, sier han.

Kompetanseutvikling for hele landet

Målgruppen for det foreslåtte bransjeprogrammet inkluderer vektere over hele landet. Opplæringstilbudene vil fokusere på fleksible kurs og etterutdanning som kan tilpasses arbeidslivet, samt en mellomlederutdanning på fagskolenivå.

Powered by Labrador CMS