Styringsrenten er nå satt til 3 prosent i Norge.

Norges Bank med ny renteheving

Torsdag kl. 10.00 kom Norges Bank med sin rentebeslutning. Dette er den femte rentehevingen siden august. Renten justeres opp med 0,25 prosentpoeng – det gir en styringsrente på 3 prosent i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Norges Bank mener renten må opp mer enn tidligere anslått framover.

Prognosen for styringsrenten er oppjustert og indikerer en styringsrente som øker til rundt 3,5 prosent i sommer.

– Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i mai, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

I desember satte sentralbanken opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent. Vurderingen var da at styringsrenten mest sannsynlig ville settes videre opp i første kvartal 2023.

– Dersom kronen blir svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli behov for en høyere rente enn vi nå anslår for å få inflasjonen ned mot målet. Dersom inflasjonen avtar raskere eller arbeidsledigheten blir høyere enn ventet, kan renten bli lavere enn anslått, heter det i en pressemelding fra Norges Bank.

Forrige uke var preget av stor urolighet i finansmarkedet. På kort tid har to banker i USA kollapset. Den sveitsiske storbanken Credit Suisse ble også kjøpt opp av konkurrenten UBS som følge av at banken ikke lengre var likvid. Sentralbanken i Sveits måtte inn med en redningspakke på over 500 milliarder kroner, for å sikre videre drift av banken under ny eier.

Uroen har også preget Oslo børs, som forrige uke opplevde store negative svingninger. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sier likevel at den internasjonale uroen har hatt begrenset innvirkning på det norske finansmarkedet.

Powered by Labrador CMS