Leder i Norges Politilederlag i Parat, Kjetil Ravlo, roser det tettere samarbeidet mellom norsk og svensk politi. Foto: Parat.

Norges Politilederlag: – Et tettere samarbeid med svensk politi er viktig

Norsk og svensk politi forsterker nå den felles innsatsen rettet mot organisert kriminalitet. Et nødvendig grep, mener Norges Politilederlag.

Publisert Sist oppdatert

Politiet skriver i en pressemelding at de over tid har sett en negativ utvikling i trusselbildet knyttet til kriminelle nettverk. Som en del av innsatsen forsterkes derfor samarbeidet mellom norsk og svensk politi.

Det mener leder i Norges Politilederlag i Parat, Kjetil Ravlo, er en god strategi for å lykkes.

– Et tettere samarbeid med svensk politi er et viktig og ønsket grep for å forebygge og bekjempe alvorlig kriminalitet, sier han.

Styrker etterretningsarbeidet og forebyggende innsats

Politiet har en langsiktig innsats mot organisert kriminalitet og gjengkriminalitet i Norge. Det eksisterer allerede et internasjonalt politisamarbeid i regi av Europol, og det er dette som nå forsterkes mellom norsk og svensk politi, skriver politiet i pressemeldingen.

− Vi er enige om å forsterke samarbeidet mot organiserte kriminelle nettverk. Dette handler i hovedsak om et mer forpliktende etterretningssamarbeid og felles forebyggende innsats rettet mot kriminelle aktører vil stå sentralt, sier politidirektør Bendicte Bjørnland.

Norges Politilederlag i Parat mener denne forsterkningen er svært positiv.

– Her ligger det muligheter for erfaringsdeling og tettere samarbeid innen etterretningsarbeid, forebyggende innsats og ved konkret innsats mot nettverk som opererer i begge land, sier Ravlo.

Spør om politiet i Norge er godt nok rustet

Organisert kriminalitet representerer en betydelig kriminalitetsutfordring i samfunnet, og politiet har over tid sett en negativ utvikling hvor barn og unge rekrutteres inn i kriminelle nettverk.

− Situasjonen er alvorlig, og vi ser en negativ utvikling i trusselbildet knyttet til kriminelle nettverk i Norge. Blant annet rekrutteres barn og unge til kriminelle miljøer hvor interne konflikter fører til alvorlige voldshendelser i det offentlige rom, sier politidirektøren.

Norges Politilederlag stiller han spørsmål ved om norsk politi er rett dimensjonert for å håndtere denne type kriminalitet.

– Vi mener ambisjonsnivå for håndtering av alvorlig kriminalitet bør være en del av diskusjonen i et faglig råd knyttet til langtidsplan for politiet, sier Ravlo.

Hadde debatt om gjengkriminalitet under Arendalsuka

Norges Politilederlag og Parat politiet har lenge vært opptatt av hvordan samfunnet best kan bekjempe gjengkriminalitet og organiserte kriminelle nettverk.

Senest under Arendalsuka i august arrangerte de debatt om gjengkriminalitet og spurte hva Norge kan lære av Sverige når det gjelder å forhindre organisert kriminalitet.

Se arrangementet i opptak

Powered by Labrador CMS