Norges Politilederlag etterlyser kriseforståelse

Leder av Norges Politilederlag, Kjetil Ravlo, møtte torsdag justiskomitéen på Stortinget til åpen høring om statsbudsjettet for 2024. Ravlo mener det er behov for en langtidsplan for politiet, behov for et digitalt løft og behov for å ansette 400 ledige politifolk. I tillegg spør han om kriseforståelsen er på plass for å ta tilstrekkelige grep.

Publisert Sist oppdatert

Ravlo sier det er underlig at politiet, som den sentrale aktøren i håndtering

av kriser inntil Forsvaret overtar ved krig, ikke gis større muligheter

til å håndtere dagens og morgendagens utfordringer.

– Forsvar og beredskap er av regjeringen uttalt å være prioriterte områder. Handlingsrommet til politiet fremstår imidlertid som uendret, og møter etter vårt syn ikke de signalene som Forsvarskommisjon og Totalberedskapskommisjon har kommet med, sier han.

Hele innlegget til Norges Politilederlag kan du se og høre i opptaket, som en del av denne saken.

Powered by Labrador CMS