Kunstig intelligens vil bli en sentral del av arbeidslivet de neste årene. Foto:Getty images

OECD: En av fire kan miste jobben som følge av kunstig intelligens

Industriland står overfor en KI-revolusjon, og drøyt hver fjerde arbeidstaker risikerer å miste jobben som følge av bruk av kunstig intelligens, ifølge OECD.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidsplasser vil forsvinne, nye vil skapes og arbeidsmarkedet vil oppleve store endringer i tiden framover, konstaterer Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i ny rapport.

Utviklingen av kunstig intelligens (KI), med verktøy som kan skrive essay, produsere bilder og bestå medisinske eksamener, har ført til frykt for at hele sektorer innen arbeidslivet i årene framover kan bli overflødige.

OECD anslår at 27 prosent av arbeidsstokken i de 38 medlemslandene har størst risiko for å bli overflødige som følge av innføring av KI.

– Selv om bruken av KI fortsatt er relativt lav, tyder rask utvikling, fallende kostnader og økt tilgjengelighet på arbeidstakere med KI-ferdigheter på at OECD-økonomiene kan stå overfor en KI-revolusjon, heter det i rapporten.

Betydelig risiko

– Selv om det er mange potensielle fordeler ved bruk av KI, er det også betydelig risiko som straks må vurderes, heter det videre.

OECD mener det er svært viktig å samle data om hvilke følger innføringen av KI kan og vil få, blant annet i hvor stor grad det vil gjøre arbeidstakere overflødige, skape nye jobber eller kreve nye ferdigheter hos arbeidstakere.

Bruken av KI er fortsatt på eksperimentstadiet og skjer først og fremst i store bedrifter som hittil i liten grad har sagt opp ansatte, konstaterer Stefano Scarpetta som leder OECDs avdeling for sysselsetting og sosiale spørsmål.

Frykt for jobbtap

– Men det er også klart at potensialet for å bruke det som et substitutt er betydelig, noe som øker frykten for synkende lønn og jobbtap, mener han.

KI kan også bidra til å styrke de ansattes trygghet ved å redusere behovet for å utføre «kjedelige eller farlige oppgaver» og innebære høyere lønn for arbeidere som har den nødvendige teknologiske kompetansen, mener OECD.

Etiske utfordringer

Bruk av KI kan også resultere i høyere tempo og mer stress for de ansatte, samt lavere lønn når det blir færre oppgaver som må løses manuelt, heter det videre.

– Bruken av KI innebærer også alvorlige etiske utfordringer knyttet til databeskyttelse og personvern, åpenhet, diskriminering, automatiserte beslutningsprosesser og ansvarlighet, sier Scarpetta.

– Det må straks tas grep for å sikre at KI blir brukt på ansvarlig og tillitvekkende vis i arbeidslivet, sier han.

Powered by Labrador CMS