Rådhuset i Oslo. Kommunen er et eget tariffområde og ikke omfattet av forhandlingene i KS slik som øvrige kommuner i Norge er.

Oppgjøret i Oslo kommune har startet

Mandag markerte starten på lønnsoppgjøret i Oslo kommune. Partene har frist samtidig som oppgjørene i staten og i KS-området – natt til 1. mai.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 1 min

Forhandlinger i Oslo kommune

  • Oslo kommune er et eget tariffområde, og er ikke omfattet av forhandlingene i KS-området.
  • Forhandlingene føres mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for finans, og de fire sammenslutningene LO Kommune Oslo, Unio, Akademikerne og YS.
  • Årets frontfagoppgjør landet på 5,2 prosent.
  • Fristen for forhandlingene er satt til midnatt natt til 1. mai. Det gjelder for oppgjørene i staten, KS-området og Oslo kommune. 

Forhandlingene holdes mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling for finans, og de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune Oslo, Unio, Akademikerne og YS.

Tariffoppgjøret 2024 er et hovedoppgjør. Det betyr at det forhandles om både lønnstillegg og øvrige bestemmelser i tariffavtalen. 

Forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

Oslo kommune er et eget tariffområde, og ikke en del av KS som forhandler om  lønn i de øvrige kommunene i landet. 

Partene har frist fram til midnatt natt til 1. mai på å bli enige. Om forhandlingene ikke fører fram, går oppgjøret videre til mekling med bistand fra Riksmekleren.  

Må sikre at kommunen er en attraktiv arbeidsplass

Mandag 22. april overleverte forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad, kravene i årets lønnsoppgjør på vegne av YS og medlemmene i Oslo kommune.

– Det kommunale tjenestetilbudet går ikke rundt uten at alle hjula i maskineriet er med. Lønna må opp for å sikre at det skal være attraktivt å jobbe i kommunen. Derfor er dette lønnsløftet er viktig, sier Bjørnstad.

YS kommune Oslo krever blant annet

  • Reallønnsvekst for medlemmene
  • Kompetanse og utdanning må gi lønnsmessig uttelling
  • Heltidskultur og heving av tillegg for ubekvem arbeidstid
Powered by Labrador CMS