Parat domstolene krever økning i budsjettet

Leder for Parat domstolene, Rita Boine, sier hun er skuffet over at det i forslag til statsbudsjett for 2024 er underdekning knyttet til opprusting av domstollokaler, manglende inndekning for økte husleiekostnader og manglende midler til investering av teknisk utstyr.

Publisert Sist oppdatert

Boine sier at domstolene i 2023 har hatt ansettelsesstopp, noe som har medført en betydelig bemanningsreduksjon og en innsparing på 40 millioner kroner.

– Fra Domstoladministrasjonen kommer det signaler om at ansettelsesstoppen også vil måtte videreføres for budsjettåret 2024 dersom bevillingen ikke øker. Rammebevilgningene til domstolene må økes betydelig, vi må slipper å drive rovdrift på de ansatte, sier hun.

Den positive siden ved statsbudsjettet er ifølge Boine forslaget om oppstarts midler til rehabilitering og sikring av tinghuset i Bergen.

– Dette har Parat Domstolene i en årrekke etterlyst midler til, sier hun,

Hele innlegget til Parat domstolene kan du se og høre i opptaket, som er en del av denne saken.

Powered by Labrador CMS