En problemstilling for redningsmenn i Norsk Luftambulanse i dag, er at arbeidsgiver ikke skiller mellom egne dager for redningstrening og vanlig vaktordning.

Parat i Arbeidsretten for redningsmenn

Redningsmenn i Norsk Luftambulanse møter mandag arbeidsgiver i Arbeidsretten. De mener tariffavtalen stenger for at øremerkede dager til redningsteknisktrening kan brukes til vakttjeneste. I tillegg krever de å utbetalt kompensasjon for treningsdagene.

Publisert Sist oppdatert

Kravet er noe redningsmenn i Norsk Luftambulanse lenge har fremmet for arbeidsgiver. En problemstilling for redningsmenn i Norsk Luftambulanse i dag, er at arbeidsgiver ikke skiller mellom egne dager for redningsteknisktrening og vanlig vaktordning.

Nødvendig trening

Hovedtillitsvalgt, Arne Sveinhaug, mener det er en forskjellsbehandling av redningsmenn i Norsk Luftambulanse, sammenlignet med redningsmenn i for eksempel Redningshelikoptertjenesten i Luftforsvaret.

– Vi mener at redningsteknisk vedlikeholdstrening må være en del av tariffavtalen på lik linje med flyoperativ og medisinsk trening. Mens redningshelikoptertjenesten har 15-16 dager redningsteknisk trening per år, ber vi om fire dager. Disse dagene er helt nødvendig for å vedlikeholde et tilfredsstillende ferdighetsnivå slik at vi kan løse oppdrag og ivareta sikkerheten til pasient, lege og pilot under oppdrag, sier Sveinhaug.

Endte i konflikt og tvungen lønnsnemd

I mars 2023 gikk redningsmenn i Norsk Luftambulanse til streik etter at et overveldende flertall av medlemmene stemte ned arbeidsgivers tilbud etter møter hos Riksmekleren. Streiken ble avsluttet ved tvungen lønnsnemd etter kort tid, da regjeringen vurderte at streiken på et gitt tidspunkt ville føre til fare for liv og helse.

– Statens helsetilsyn mener at den akuttmedisinske beredskapen blir så svekket som følge av streiken at det vil medføre fare for liv og helse. Når partene ikke finner en løsning på en så alvorlig situasjon har jeg ikke annet valg enn å gripe inn, uttalte arbeids- og inkluderingsminister Mjøs Persen, etter streikens slutt.

Det er satt av tre dager til å behandle saken i Arbeidsretten.

Powered by Labrador CMS