Unn Kristin Olsen i debatt ved Nord Universitet
Parat-leder Unn Kristin Olsen i debatt om fremtidens arbeidsliv på HR-dagen

Parat-lederen i debatt om fremtidens arbeidsliv

Leder i Parat, Unn Kristin Olsen holdt torsdag innlegg og deltok i debatt om arbeidsmarkedet og rett kompetanse på HR-dagen i Bodø, som er et samarbeid mellom Nord universitet og HR Norge.

Publisert

Arrangementet handlet om å tiltrekke seg rett kompetanse i et arbeidsmarked med stadig nye krav og endringer.

Hvordan kan vi som arbeidstakere møter utfordringen? spurte Parat-lederen i sitt innlegg.
– Teknologiske fremskritt, demografiske endringer og globale trender har skapt et landskap som stadig forandrer seg og som krever at vi tilpasser oss og utvikler nye strategier for å lykkes. Parat anerkjenner at våre medlemmer vil måtte stå i omstilling og endringer også i fremtiden og at dette vil kreve en stor innsats både av den enkelte arbeidstaker, av de tillitsvalgte og av virksomhetene, sier Parat-leder Olsen.

HR Norge med søkelyset på hvordan finne rett kompetanse

HR Norge er en medlemsorganisasjon og kompetansesenter for alle som er opptatt av HR, ledelse, organisasjon og arbeidsliv. Torsdag arrangerte de et åpent medlemsmøte på Nord universitet for medlemmer av HR Norge, studenter ved Nord universitet, medlemmer av NHO, Parat og andre arbeidslivsinteresserte i Bodø-regionen.

Her satte HR Norge søkelyset på hvordan virksomheter rekrutterer ansatte med rett kompetanse i et arbeidsmarked i rivende utvikling.
– Riktig kompetanse er avgjørende for å skape gode resultater og tilpasse seg stadige endrede krav i dagens arbeidsmarked. Det er knapt noe viktigere for en virksomhet å levere på enn god kompetanseutvikling, sa HR Norge i forbindelse med medlemsmøtet.

Partssamarbeidet er nøkkelen til suksess

Olsen viser til Parats strategiske plan, som blant annet tar for seg norsk arbeidsliv i konkurranse mot det internasjonale markedet.
– Vi ønsker at norsk arbeidsliv fortsatt skal stå seg sterkt i den internasjonale konkurransen, og konstaterer at det betyr at vårt arbeidsliv kontinuerlig må sikre at man bruker de mest effektive arbeidsmetoder og den best tilgjengelige teknologi. Det er denne type arbeidsliv som vil ha bærekraft til å opprettholde et godt lønnsnivå og trygge arbeidsplasser, står det blant annet i Parats strategiske plan, påpeker Olsen.

Hun mener hver enkelt virksomhet kan gjøre mye for å skape motivasjon og interesse for å bidra de til nødvendige endringene som allerede er over oss.
– Nettopp derfor vil Parat arbeide for at teknologi og ny arbeidsmetodikk alltid introduseres gjennom forutgående og åpent partssamarbeid. For partssamarbeidet er nøkkelen, eller forutsetningen for, at vi skal kunne lykkes – sammen, sier Parat-lederen.

Powered by Labrador CMS