Advokat i Parat, Sigurd Øyvind Kambestad, førte saken for Borgarting lagmannsrett, og vant.

Parat med seier i sak om feriepenger

Parat har i Borgarting lagmannsrett fått medhold i tolkningen av ferieloven i en sak om feriepenger opptjent mer enn tre år tilbake i tid for medlemmer i omsorgstjenesten Stendi AS.

Publisert

Spørsmålet i saken dreide seg om ferie penger opptjent mer enn tre år før stevning i saken ble tatt ut, var foreldet. 

I tillegg var det spørsmål om to medlemmer ansatt i et annet AS, i realiteten arbeidet for omsorgstjenesten Stendi.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett viser at feriepengekravet ikke var foreldet fordi retten til feriepenger først begynner å løpe når ferien avvikles. 

Lagmannsretten finner grunn til å bemerke at det er uheldig at Stendi, etter flere rettsrunder mot egne arbeidstakere, fortsatt bruker store ressurser på å forhindre at ankemotpartene skal få utbetalt rettmessige krav, heter det i dommen.

Når det gjaldt de to som var ansatt i et annet AS, kom lagmannsretten til at de i realiteten arbeidet for Stendi.

Feriepenger foreldes ikke dersom arbeidsgiver ikke har sørget for at man har avviklet lovbestemt ferie.

Powered by Labrador CMS