Parat om statsbudsjettet: – Mangler kriseforståelse

Fagsjef i Parat, Arve Sigmundstad, møtte mandag i finanskomiteen på Stortinget for å gi tilbakemeldinger til regjeringens foreslåtte statsbudsjett for 2024, på vegne av Parat. Her sa han budsjettet ikke i stor nok grad tar innover seg den ekstraordinære situasjonen norsk økonomi er inne i.

Publisert Sist oppdatert

Parat mener budsjettet som er lagt frem ville fungere fint i ordinære økonomiske tider. Samtidig understreker Sigmundstad at det fjernt fra den situasjonen Norge står i for øyeblikket.

Vi opplever at dette er et stødig budsjettforslag for ordinære tider, men vi lever ikke i ordinære tider. Med den erkjennelsen, mangler budsjettforslaget etter vår oppfatning den nødvendig kriseforståelsen, sier Parat i sitt innspill til budsjettet.

Dyrtid

Høsten har vært en utfordrende økonomisk periode for norske husholdninger. I tillegg trekker Parat frem at de økonomiske utfordringene nå treffer etter flere år med reallønnsnedgang.

– Prisveksten har vært høy, renten stiger, og lønningene i husholdningene har ikke holdt tritt. Det skaper utfordringer i hverdagen for tusenvis av arbeidstakere, sier Parat i sitt budsjettinnspill.

Derfor ber Parat finanskomiteen om å vurdere å heve minstefradraget, i tillegg til å heve person- og bunnfradraget. Dette mener Parat vil kunne bidra til å bedre økonomien i husholdningene, samtidig som at de foreslåtte tiltakene har en omfordelende profil, heter det i innspillet.

– Vi har landet på minstefradraget, i tillegg til person- og bunnfradraget som noe som treffer alle husholdninger. Derfor ser vi på det som noe som kan gjøre hverdagen litt enklere for mange av husholdningene, og det er mange av husholdningen som sliter nå, sier Sigmundstad

Manglende satsing på Forsvaret

Regjeringen har foreslått en økning på 15 milliarder kroner til neste års forsvarsbudsjett. Parat mener det reelle tallet blir vesentlig lavere.

– Går man dypere inn i tallene, ser man at den reelle veksten er under en tredjedel av dette. Det er for lite. Vi står i en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon, og vi opplever ikke at budsjettforslaget i tilstrekkelig grad tar inn over seg signalene fra både Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen, sier Sigmundstad.

Vil ha mer til politiet

I 2024 foreslår regjeringen å bruke 2 milliarder kroner mer på politiets budsjetter. Lønns- og priskompensasjon spiser opp tre fjerdedeler av denne økningen, mens resten er knyttet til øremerkede tiltak, ifølge Parat.

– Parat ber derfor finanskomiteen om å bidra til en betydelig økning av politiets budsjett for 2024, og et tydelig signal om en satsing på politiet – hvor etaten gis mulighet til langsiktig planlegging og budsjettmidler til å levere på politiske mål og ambisjonsnivå, sier Sigmundstad.

Powered by Labrador CMS