Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Nestleder i Parat politiet, Kristin Birkeland Galteland, sier statsbudsjettet må gi politimesterne større økonomisk handlingsrom, for å hindre varslet nedbemanning. Hun mener politiet er i ferd med å utvikle seg til å bli en ustabil arbeidsplass med økende arbeidsbelastning.

Publisert Sist oppdatert

Galteland sier hun ser positivt på at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett legger opp til kompensasjon av forventet prisstigning, men at dette er ikke er godt nok.

– Hva vi ser i budsjettet, er i realiteten et strammere budsjett for politiet. Lønn- og priskompensasjon spiser opp tre fjerdedeler av den økte budsjettrammen, mens resten i stor grad er knyttet til øremerkede tiltak. I dette forslaget står blant annet Kripos overfor betydelige kutt som også vil ramme politidistriktene hardt. For oss i Parat politiet er det klart at kuttene i Kripos vil svekke kriminalitetsbekjempelsen, og i ytterste konsekvens svekke rettssikkerheten, sier hun.

Hele innlegget til Parat politiet kan du se og høre i opptaket, som er en del av denne saken.

Powered by Labrador CMS