Politiet får 635 millioner ekstra

På grunn av økte utgifter og for å kunne opprettholde bemanningen foreslår regjeringen en budsjettøkning på 635 millioner kroner til politiet. Norges Politilederlag og Parat politiet gir ros til regjeringen for å styrke politiet med friske, varige midler, i kommende budsjett.

Publisert

Budsjettøkningen foreslås i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2024. 
– Dette er et tydelig skritt i riktig retning, ikke minst i muligheten med å disponere midler for flerårig bruk, sier leder i Norges Politilederlag Kjetil Ravlo.

Tildelingen endrer ikke behovet for langtidsplanlegging

Han sier det gjenstår å se nærmere på detaljer og muligheter i denne planlagte tildelingen. 
– Tildelingen endrer ikke vår oppfatning av behovet for en satsing på politiet, basert på faglige råd, tydelig ambisjonsnivå og flerårig planlegging, sier Ravlo.

Bemanningen skal opprettholdes

Pengene skal gå til ekstraordinære pensjonsutgifter, sikker IT-drift og å opprettholde bemanningen, skriver regjeringen i en pressemelding.
– Kostnadsveksten har vært utfordrende for politiet. Ytterligere uforutsette utgifter gjør at politiet står i fare for å måtte gjennomføre kutt i bemanning og anskaffelser i 2024. Regjeringen vil unngå en slik svekkelse av politiet og Norges beredskap. Vi vil derfor foreslå å bevilge 635 millioner kroner til politiet i revidert nasjonalbudsjett, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Leder for Parat politiet, Einar Kaldhol, er positiv.
– Det at politiet nå tilføres midler som kompenserer for feilberegninger i Statens Pensjonskasse (SPK) knyttet til pensjonsutgifter, samt midler som styrker mulighet til sikker drift og utvikling av IT systemene er positivt, sier Kaldhol.

En minimumsbemanning er ifølge regjeringen å opprettholde antall ansatte i politistillinger per 31. desember 2023.
– Den planlagte styrkingen er varig og vil derfor bli foreslått videreført i fremtidige statsbudsjett, heter det videre.

Nødvendig å ta grep

I slutten av 2023 fikk politiet 734 millioner kroner, blant annet for å unngå røde tall i det nye året. Samtidig pågår det en gjennomgang av økonomistyringen og budsjettsituasjonen. Men de uforutsette pensjonsutgiftene og IT-behovene gjorde det nødvendig å ta grep allerede nå, ellers hadde det blitt nødvendig med kutt i bemanningen.
– Samtidig ser vi frem til oppdatert kunnskap om budsjettsituasjonen og økonomistyringen i politiet. Vi vil komme tilbake til eventuelle behov i lys av dette på et senere tidspunkt, sier Mehl.

Powered by Labrador CMS