Mange tariffavtaler har egne bestemmelser om når arbeidsdagen slutter onsdag før skjærtorsdag. Dette kan typisk være kl. 12 – men varierer etter tariffavtale. Foto: GettyImages

Regler for arbeidstid i påsken

Påsken er like om hjørnet, og med det følger noen egne bestemmelser for hva som regnes som vanlige arbeidsdager. Mye avhenger av hva som står i tariffavtalen din.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag før skjærtorsdag er en vanlig arbeidsdag om man jobber mellom kl. 08 – 16 som standard arbeidstid. Mange tariffavtaler har likevel egne bestemmelser om når arbeidsdagen slutter onsdag før skjærtorsdag. Dette kan typisk være kl. 12 – men varierer etter tariffavtale.

Må være nødvendig

Arbeid etter kl. 18 onsdag før skjærtorsdag må oppfylle kravene til søndagsarbeid. Kravet til søndagsarbeid er at «arbeidets art gjør det nødvendig» ifølge arbeidsmiljøloven paragraf 10-10. Det er med andre ord ikke åpning for annet arbeid enn det som kan regnes som nødvendig etter arbeidsmiljøloven som er tillatt etter kl. 18 onsdagen før skjærtorsdag.

Arbeid i butikk reguleres av lov om helligdagsfred, og har derfor andre bestemmelser enn de som fremgår av arbeidsmiljøloven.

Arbeidsfri fra kl. 15 påskeaften

På jul-, påske- og pinseaften skal det etter arbeidsmiljøloven være arbeidsfri fra kl. 15. Her gjelder de samme bestemmelsene om at arbeid etter det tidspunktet skal beregnes som søndagsarbeid. Arbeidet må med andre ord være «nødvendig» for at loven gir rom for det.

Søndager er fortsatt søndager

De to søndagene i påsken anses på samme måte som søndager resten av året. Dagene er regulert på samme måte som andre røde dager. Enten det er palmesøndag, første påskedag eller bare søndag, skal arbeidet oppfylle vilkårene til søndagsarbeid.

Powered by Labrador CMS