Arbeidstilsynet

Flere tilsyn gjennomført av Arbeidstilsynet avdekket kritikkverdige forhold i 2023. Foto: iStock

Rekordmange fikk gebyr av Arbeidstilsynet i 2023

Mandag publiserte Arbeidstilsynet sin årsrapport for 2023. Den viser at det har vært gjennomført flere tilsyn, avdekket flere brudd og sendt rekordmange overtredelsesgebyrer.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Arbeidstilsynet er det gitt flest overtredelsesgebyrer i forbindelse med manglende HMS-tiltak og mangler ved bruk av maskiner og annet arbeidsutstyr. Det er også gitt mange gebyrer for mangler knyttet til arbeidstid og for dårlig sikring. 

I 2023 vedtok Arbeidstilsynet 798 overtredelsesgebyrer ved norske arbeidsplasser. Det er det høyeste antallet tilsynet har vedtatt i løpet av ett år. 

Det høyeste overtredelsesgebyret i fjor var på 1 200 000 kroner, for blant annet manglende sikring på arbeidstakere som jobbet i høyden, skriver Arbeidstilsynet. 

Her kan du lese årsrapporten for 2023.

Dette er et eksempel på et byggeprosjekt Arbeidstilsynet satt en stopper for i 2023. På bildet ser man flere arbeidere utføre arbeid i høyden uten sikring.

Viktig med tilsyn

I 2023 gjennomførte Arbeidstilsynet 12 808 tilsyn på arbeidsplasser rundt om i Norge. Andelen tilsyn der det ble avdekket brudd på reglene var litt høyere enn året før, og vesentlig høyere i 2023 enn både før og under koronapandemien. 

– I tillegg til en høyere andel tilsyn med brudd og reaksjoner, har vi også avdekket flere brudd og gitt flere reaksjoner per tilsyn de siste årene. Regelverket er der for en grunn, nemlig å beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet, sier fungerende direktør i Arbeidstilsynet Ronny Jørgenvåg på tilsynets sider.

Arbeidstilsynet har vedtatt helt eller delvis stans av arbeid på grunn av overhengende fare for liv og helse 1 420 ganger i 2023. Dette er rundt 300 flere stansingsvedtak enn i 2022.

Powered by Labrador CMS