Parat-medlemmer i CHC Helikopterservice får ikke lønn og pensjonskompensasjon, som forventet, etter at de er virksomhetsoverdratt fra Lufttransport Rotorwing. Foto: CHC.

Rettssak mot CHC Helikopterservice

Parat fører tirsdag og onsdag sak for Hålogaland lagmannsrett i Tromsø, der Parat-medlemmer i CHC Helikopterservice ikke får lønn og pensjonskompensasjon, som forventet, etter at de er virksomhetsoverdratt fra Lufttransport Rotorwing.

Publisert Sist oppdatert

Parat-advokat Christen Horn Johannessen sier det er enighet om at det foreligger en virksomhetsoverdragelse, etter anbudskonkurranse om virksomheten på Svalbard, der piloter, redningsmenn og teknisk bakkepersonale ble overført fra Lufttransport Rotorwing til CHC Helikopterservice.

– Vi mener våre piloter og redningsmenn, som kom fra Lufttransport, skal innplasseres i det samme lønnssystem som gjelder i virksomheten de nå er overdratt til. Da skal de innplasseres i forhold til sin ansiennitet fra Lufttransport. Motparten mener derimot det er tilstrekkelig at de ansatte som er overdratt får den samme lønnen som de har hatt tidligere, sier Horn Johannessen.

Strid om både lønn og pensjon

Parat-advokaten sier spørsmålet derfor gjelder overføring av ansenitet og hva som er gjeldende tariffavtale for ansatte med den samme ansienniteten i CHC Helikopterservice.

– I tillegg til lønnsinnplassering, mener vi våre medlemmer skal ha med seg sin individuelle kompensasjon for bortfall av ytelsespensjon som er opparbeidet hos tidligere arbeidsgiver, sier Horn Johannessen.

Motparten er uenig

Advokat Tarjei Thorkildsen i advokatfirmaet BAHR, representerer CHC Helikopterservice i saken, og bestrider både lønnsspørsmål og kravet om pensjonskompensasjon.

– I sluttberetningen skriver han at pilotene og redningsmenn vil få en betydelig lønnsøkning, dersom Parat når frem med sitt synspunkt, noe han mener det ikke er grunnlag for. Videre hevder han at ansatte, overdratt fra Lufttransport Rotorwing, skal innplasseres i eksisterende pensjonsordning for ansatte i CHC Helikopterservice.

I tillegg til advokat Christen Horn Johannessen, representeres Parats medlemmer av advokat Sigurd Øyvind Kambestad, begge i Parat. Dom i saken forventes innen fire uker.

Powered by Labrador CMS