SAS truer pilotene og vil holde dem økonomisk ansvarlig etter at 30 flyginger ble kansellert i helgen.

– SAS anklager og truer egne piloter

SAS vil holde pilotene økonomisk ansvarlig etter at 30 flyginger ble kansellert i helgen. I et brev sendt pilotforeningen beskylder SAS pilotene for blant annet sykemeldingsaksjoner og misbruk av den såkalte «unfit»-ordningen. Leder for SAS Norge Flygerforening (SNF), Peder Christian Svenkerud, avviser at det foregår aksjoner og reagerer sterkt på beskyldningene.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 2 min

Svenkerud er kjent med at flere flygninger er kansellert, men sier at dette ikke har noen bakgrunn i aksjoner mot selskapet.
– Vi reagerer på ordlyden i brevet fra SAS og avviser beskyldningene. Vi er klar over at mange ansatte står i et meget sterkt arbeidspress og det er utfordringer med arbeidsmiljøet i selskapet. Samtidig har vi gjort det helt klart at vi som forening ikke aksepterer noen form for aksjoner knyttet til disse utfordringene. Fra vår side er det heller ingen grunn til å tro at det foregår denne type aksjoner, sier pilotlederen.

Manglende dialog mellom selskapet og tillitsvalgte

Svenkerud mener SAS velger trusler fremfor dialog. Siden pilotforeningen mottok trusselbrevet fra SAS den 23. juni, har det vært øredøvende stille fra dem.
– Det er problematisk at SAS ikke tar kontakt med oss for dialog, slik prosedyrene skal være når problemer oppstår. Isteden sender selskapet ut et brev med udokumenterte beskyldninger og trusler. Dette er med på å utfordre et allerede dårlig arbeidsmiljø, slik også Luftfartstilsynet nylig har dokumentert, sier han.

Pilotlederen viser til at Luftfartstilsynet i mars i år gjennomførte en revisjon av arbeidsmiljøet i SAS.
– I tilsynsrapporten retter Luftfartstilsynet sterk kritikk mot selskapet for manglende arbeid med forsvarlig arbeidsmiljø. Dette er også forhold vi som forening har forsøkt å ta opp med selskapet over svært lang tid. Problemet er at vi i liten grad blir hørt, sier Svenkerud.

Luftfartstilsynet med sterk kritikk av arbeidsmiljøet i SAS

Luftfartstilsynet skriver at de ikke kan se at virksomheten i tilstrekkelig grad oppfyller krav til å kartlegge farer og problemer.
– Konklusjonen er at virksomheten har et betydelig forbedringspotensial i bruk av risikovurdering som metode i sitt systematiske HMS-arbeid, skriver Luftfartstilsynet i sin rapport.

Luftfartstilsynet skriver videre at de med grunnlag i tilgjengelig dokumentasjon og samtaler, opplever at flyvende personell har et arbeidsmiljø der kartlagte risikoer er lik/om ikke verre som ved tidspunktet for nevnte arbeidsmiljøundersøkelse tilbake i 2022.

Parat er bekymret

Forhandler og luftfartsansvarlig i Parat, Thore Selstad Halvorsen, sier han ser med bekymring på SAS' fremgangsmåte i denne saken.
– Vi kjenner ikke til andre selskaper som på denne måten angriper egne ansatte uten først å gå gjennom prosedyrer beskrevet i hovedavtale og tariffavtaler. Vi er også kjent med bekymringene som fremkommer i tilsynsrapporten fra Luftfartstilsynet. For oss ser det ut som SAS må ta disse på større alvor før de angriper ansatte på den måten de her har gjort, sier Halvorsen.

Powered by Labrador CMS