To politibetjenter utenfor politibil.
– Med den samfunnsutviklingen vi ser, er det helt på sin plass med en ny vurdering, sier Kjetil Ravlo.

Snur om bevæpnet politi

Høyres Sveinung Stensland går inn for generell bevæpning av norsk politi. Han får både støtte og motstand fra politisk hold, men i Norges Politilederlag og i Parat politiet ønskes debatten velkommen.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 2 min

Forbundsleder i Norges Politilederlag, Kjetil Ravlo, sier mye har endret seg siden det ble gjort en undersøkelse blant deres medlemmer i 2017. Da var et flertall av medlemmene skeptisk til generell bevæpning.

– Men med den samfunnsutviklingen vi ser, er det helt på sin plass med en ny vurdering. Vi har hatt en utvikling med grovere og mer organisert kriminalitet, og sikkerhetssituasjonen er vesentlig endret. I fjor viste en undersøkelse blant våre medlemmer at et klart flertall mener tiden er inne til å innføre generell bevæpning, sier Ravlo.

To sider

Det må ikke skje på dagen, sier Ravlo - som mener saken krever en grundig debatt og en fremtidsrettet beslutning. Han legger til:

- Så er det viktig å understreker at politiet svært sjelden benytter våpen, og vi ordner opp i de aller fleste situasjoner ved hjelp av dialog. Men et tilspisset utfordringsbilde gjør det viktig å ha solid beredskap for bruk av flere verktøy.

Forbundslederen mener det først og fremst viktig å ha verktøy for å beskytte liv og helse for innbyggerne, og i neste omgang ha mulighet til å beskytte seg selv i krevende oppdrag.

- Regjeringen viste handlekraft for å forebygge tap av liv og helse i anledning utvidet bruk av omvendt voldsalarm i vinter. Generell bevæpning handler om det samme, og den samme handlekraften er viktig nå, avslutter Ravlo.

Stemningsskifte

Også leder i Parat politiet, Einar Tolo-Kaldhol, kan melde om et stemningsskifte blant medlemmene.

- Vi lytter ikke minst til faglige råd og ser hvor krevende det er for de ansatte å skulle stå i en konstant vurderingssituasjon. Antallet alvorlige hendelser har økt, og i Oslo er behovet for bevæpning så stort i utgangspunktet nå, at vi mener det er naturlig å gå inn for generell bevæpning. Men det er viktig å si følgende: Bruk av makt skal fortsatt være siste utvei. Dette er - uansett generell bevæpning eller ikke - det viktigste prinsippet. Vi ønsker et politi med sivilt preg, sier Tolo-Kaldhol.

Utfordrer

Justispolitisk talsperson Sveinung Stensland får blant annet støtte fra KrF-nestleder Ida Lindtveit Røse - som åpner for en kursendring i eget parti.

Riksadvokaten, Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund (PF) støtter også generell bevæpning, melder NTB. Men justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) minner om følgende:

– Om vi gjør det, er det andre viktige prinsipper vi utfordrer. Politiet i Norge er et av de få igjen i verden som ikke er generelt bevæpnet, det har høy verdi og er et symbol på tillitssamfunnet vårt, sier Mehl til NRK.

Innad i Mehls eget parti tas det imidlertid til orde for bevæpning. Sandra Borch, medlem av Stortingets justiskomité, sa tirsdag til Dagbladet at hun ønsker å endre partiets politikk for å bevæpne politiet på fast basis.

Powered by Labrador CMS