Forhandlingsleder i Parat. Bjørn-Are Sæther.

Spekter: Enighet i innledende sentrale forhandlinger

Samtlige hovedorganisasjoner og Spekter ble i natt enige i de sentrale forhandlingene for titusenvis av ansatte. Alle får et generelt tillegg på 13.650 kroner per år. Sykehusansattes lønnstillegg blir forhandlet senere i vår.

Publisert Sist oppdatert

Fakta: Dette skjer i Spekter-forhandlingene

I de innledende sentrale forhandlingene blir partene enige om generelle tillegg og sentrale føringer samt frister for å gjennomføre forhandlinger i de enkelte virksomhetene.

De endelige lønnstilleggene i Spekter-virksomhetene avtales i de lokale forhandlingene ute i virksomhetene, i så kalte B-forhandlinger.

Spesielt for område 11 Helseforetak uten sykehusdrift

Område 11 er omfattet av sentrale forhandlinger om sosiale bestemmelser (A1)

Spesielt for område 10 Helseforetak med sykehusdrift og område 13 Sykehus med driftsavtale

Merk at minimums lønnstillegg som blir avtalt i A-forhandlingene mellom Spekter og YS Spekter, ikke gjelder helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale (områdene 10 og 13).

For disse virksomhetene blir det gjennomført egne, sentrale forhandlinger om sosiale bestemmelser (A1) og lønns- og andre arbeidsvilkår (A2), eventuelt etterfulgt av forhandlinger i de respektive virksomhetene (B-forhandlinger).

Oppgjøret er i tråd med frontfaget, det vil si lønnsoppgjøret i privat sektor mellom Parat og NHO, som endte med en ramme på 5,2 prosent.

Forhandlere fra Parat. F.v. Bjørn-Are Sæther, Bodil Røkke, Anders Fredheim.

Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. Hovedorganisasjonene og Spekter er nå blitt enige i de innledende og sentrale forhandlingene. Det skal nå forhandles videre lokalt med fagforeningene i virksomhetene.

Kjøpekraft er førsteprioritet

I tillegg til selskaper som Vy, Posten, Avinor og NRK, omfattes også kultursektoren, helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter i oppgjøret.

Spekters direktør Anne-Kari Bratten sier i en pressemelding at de er fornøyd med å ha kommet til enighet.

Forventer solide lønnstillegg

YS melder at resultatet er et godt utgangspunkt for videre forhandlinger.
– Vi forventer at partene lokalt blir enige om solide lønnstillegg, slik at våre medlemmer sikres reallønnsvekst i årets oppgjør, sier Trond Ellefsen, forhandlingsleder for YS Spekter i en pressemelding.

For sykehusene er det avtalt et eget forhandlingsløp, som starter med sentrale forhandlinger med samtlige forbund torsdag 2. mai.

Helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale er ikke omfattet av lønnsdelen av de innledende sentrale forhandlingene. Lønnsforhandlingene for disse virksomhetene skjer senere i vår.

Her er protokoll fra innledende oppgjør i Spekter

Powered by Labrador CMS