SSB venter reallønnsvekst i 2024

Økt lønnsomhet i deler av industrien gir rom for reallønnsvekst i årene framover, ifølge SSB. Økt kjøpekraft gjør at norsk økonomi er ute av lavkonjunkturen fra 2026.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 1 min

– Lønnsomheten har økt i deler av industrien, og det gir rom for reallønnsvekst både i år og i årene som kommer, sier forskningsleder Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå (SSB) i en pressemelding.

SSB anslår at den årlige reallønnsveksten blir rundt 1,5 prosent i gjennomsnitt for årene 2024–2027.

– Etter flere år uten reallønnsvekst blir det nå bedre tider. Den økte kjøpekraften vil føre til at aktiviteten løftes. Norsk økonomi vil være ute av lavkonjunkturen fra 2026, sier von Brasch.

Inflasjon ned mot 3 prosent i 2024

Konsumprisveksten har de siste årene vært på historisk høyt nivå, og ikke siden 1980-tallet har prisene økt like mye.

– Inflasjonen ventes å komme ned mot 3 prosent mot slutten av året. Dette er langt under toppen på 7,5 prosent i oktober 2022, men fremdeles et godt stykke over inflasjonsmålet til Norges Bank på 2 prosent, sier von Brasch videre.

Årsanslaget for inflasjonen i år er nedjustert med 0,5 prosentpoeng på grunn av blant annet en sterkere kronekurs og lavere framtidspriser på energivarer enn tidligere anslått.

Venter fallende rente

Styringsrenta var 0 prosent i september 2021 og har siden jevnlig blitt jekket opp, senest til 4,5 i desember. SSB venter at den faller i årene fremover og kommer ned mot 3 prosent i 2027.

– Vi venter at styringsrenta blir værende på 4,5 prosent til andre halvår i år før den gradvis reduseres, men litt senere enn hos våre handelspartnere. I 2027 ventes styringsrenta å komme ned mot 3 prosent, sier von Brasch.

Rammelånsrenta, som i år er anslått til 6 prosent, vil da falle med nær 1,5 prosentpoeng fram til 2027, skriver SSB.

Powered by Labrador CMS