Foto: Widerøe

Tap i lagmannsretten for tidligere ansatte i Widerøe Ground Handling

69 tidligere ansatte i Widerøe Ground Handling anket dommen fra tingretten da de ikke fikk medhold i økonomisk erstatning, etter å ha blitt sagt opp i 2021 da selskapet tapte anbudsrunden mot Aviator Airport Alliance. Nå har de også tapt ankesaken i lagmannsretten.

Publisert Sist oppdatert

Mellom 2016 og 2021 leverte Widerøe Ground Handling bakketjenester til SAS-flygninger, ved alle flyplasser i Norge utenom Oslo Gardermoen. Da avtalen var ute på anbud i 2020 tapte Widerøe avtalen som da stod for 55 prosent av omsetningen til selskapet. Dette medførte at mange ansatte ble sagt opp.

Kjernen i tvisten handler om tolkningen av arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse, og retten til arbeid eller økonomisk kompensasjon i forbindelse med en slik prosess. Nå har Gulating lagmannsrett ved dom avvist at vilkårene for at reglene om virksomhetsoverdragelse er oppfylt. Dermed har de 69 tidligere ansatte ikke fått medhold kravet de fremmet om økonomisk kompensasjon i forbindelse med at Aviator overtok bakketjenestene til SAS. De må også betale saksomkostningene til Aviator i forbindelse med rettsaken på 1.074.657 kr.

– Det er LO som nå skal ta stilling til om saken skal ankes videre. Parat har stilt som partshjelper i saken. Det er i tilfellet spørsmålet om det er overført en selvstendig økonomisk enhet som er det sentrale tvistetemaet, sier Parats advokat, Sigurd Øyvind Kambestad.

Powered by Labrador CMS