Trygdemottakere som ikke får seg full jobb, er de som kommer dårligst ut ved å spe på trygden med å arbeide, slår forskerne Jon Ivar Elstad og Axel West Pedersen fast. Foto: Johnny Gimmestad.

Taper penger på å jobbe

Mange trygdemottakere som prøver seg på arbeidslivet, får lite eller ingen ting igjen for innsatsen. En av tre som tar seg en jobb, opplever at inntekten står på stedet hvil eller blir mindre, sammenlignet med hva de fikk utbetalt i ulike trygdeytelser.

Publisert Sist oppdatert

Dette viser en fersk kartlegging av hva som skjer med inntektene deres, når trygdemottakere forsøker å spe på trygden med å jobbe. Bak undersøkelsen står de erfarne samfunnsforskerne Jon Ivar Elstad, Kristian Heggebø og Axel West Pederse, alle knyttet til Oslo Met. Og resultatene er nylig publisert i tidsskriftet «Søkelys på arbeidslivet».

Dårligere enn ventet

– Selv om det lønner seg økonomisk for de fleste som mottar trygd å skaffe seg en jobb, var andelen som kommer dårlig ut større enn jeg hadde ventet. Det sier Jon Ivar Elstad til Parat24.

De tre forskerne har analysert hva som skjedde med hele 89 000 familier som i 2017 fikk nesten alle sine inntekter fra velferdsstaten, i form av ulike trygdeytelser. Året etter hadde rundt regnet hver sjette familie (18%) økt sin deltakelse i arbeidslivet. Men belønningen viste seg å bli beskjeden:

Godt under 50 000 kroner i halvparten av tilfellene. Og rundt regnet hver tredje familie (30%) fikk ingen inntektsøkning – eller endte i verste fall opp i minus.

Taper når trygden tar slutt

– De som kommer dårligst ut, er den gruppen som opplever at en trygdeytelse tar slutt, uten at de har muligheter til å skaffe seg en fulltids jobb. For mange av dem går vinningen opp i spinningen- og vel så det, påpeker Axel West Pedersen.

I kommende utgave av Parat-bladet publiserer vi en større artikkel om resultatene fra undersøkelsen, med utfyllende kommentarer og refleksjoner fra forskerne Jon Ivar Elstad og Axel West Pedersen.

Powered by Labrador CMS