Turid Svendsen er gjenvalgt som leder av tariffrådet i YS Privat. Foto: Vetle Daler

Tariffguru i 15 år

Parats forhandlingssjef Turid Svendsen har sittet som leder av tariffrådet i YS Privat i mer enn 15 år. Nå er hun gjenvalgt.

Publisert Sist oppdatert

YS Privat er en sammenslutning av YS-forbund med medlemmer i privat sektor, og består av seks YS-forbund med til sammen 55 000 medlemmer: Parat, Negotia, Safe, Yrkestrafikkforbundet, Delta og Finansforbundet.

Tariffrådet er et rådgivende, informerende og utredende utvalg for YS Parats styre og arbeidsutvalg. Rådet består av inntil to fra hvert forbund; herunder forbundenes forhandlingssjefer/forhandlingsansvarlige for privat sektor.

Her har Turid Svendsen altså sittet som leder i over 15 år, og nå går hun løs på en ny periode.

– Det gjør jeg fordi jeg synes det er givende og lærerikt å diskutere tariffrettslige og organisasjonsrettslige problemstillinger med mine kolleger i de andre forbundene i privat sektor, og fordi jeg mener jeg har kompetanse og erfaring som kan bidra til at styret i YS Privat treffer gode beslutninger, sier hun.

Fakta:

YS har fem hovedsammenslutninger, som ivaretar YS-forbundenes medlemmer innen forskjellige sektorer. De fem er YS Stat, YS Privat, YS Kommune, YS Spekter og YS Finans.


Disse sitter i tariffrådet for YS Privat:

Turid Svendsen, Parat (leder)

Levard Olsen Hagen, SAFE

Marius Træland, YTF

Thea Wessel Jørgensen, Negotia

Anne-Lene Gabrielsen, Negotia

Sveinung Berger, Delta

Vegard Thorbjørnsen, Finansforbundet

Katrine Roald, Parat

Tor André Sunde, YS (sektoransvarlig YS Privat)

Powered by Labrador CMS