Lønnsoppgjøret 2024

Leder for Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), Geir Axelsen.

TBU holder fast på anslaget om en prisvekst på 4,1 prosent i 2024

Det tekniske beregningsutvalget (TBU) har gjort en ny vurdering av prognosen for årets prisvekst. De holder fast på sitt anslag om 4,1 prosent.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: < 1 min

Dermed bekrefter utvalget sin prognose fra den foreløpige rapport foran årets hovedoppgjør.

TBU understreker at anslaget er usikkert. Det er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen, energiprisene og internasjonal prisvekst.

Har bommet de siste tre årene

Anslaget for hvor mye prisene vil stige er viktig for hva partene i lønnsoppgjøret vil ta sikte på. I tre år på rad har TBU bommet på hvor mye prisene ville komme til å stige.

Powered by Labrador CMS