Geir Axelsen
Geir Axelsen, leder for Det tekniske beregningsutvalget for inntekstoppgjørene (TBU)

TBU: Reallønnsnedgang på 0,4 prosent i fjor

Prisene i Norge vil øke med 4,1 prosent i år, ifølge Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU), som tar forbehold om at anslaget er usikkert.

Publisert

Utviklingen har flatet noe ut fra året i forveien. Fra 2022 til 2023 endte prisveksten på 5,5 prosent. Det var særlig en svekket krone som bidro til dette.

Anslaget for hva prisveksten ender på i år, er usikkert, understreker TBU.

De viser til at de siste månedene har kronekursen styrket seg, og prisene på kraft har gått ned.
– Usikkerheten er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen, energiprisene og internasjonal prisvekst. Utvalget vil legge fram et nytt anslag for prisveksten 12. mars, skriver utvalget.

Flat utvikling i økonomien

Utvalgets jobb er å beregne pris- og lønnsnivå og lønnsvekst i forskjellige bransjer i forkant av lønnsoppgjøret. Slik skal man sørge for at partene i lønnsoppgjøret benytter samme tallgrunnlag når de forhandler.
– Det var vekst i norsk økonomi i fjor, men ganske moderat. Hvis man tar hensyn til at farten inn i året var relativt god, så er det en tilnærmet flat utvikling i norsk økonomi i 2023, redegjorde utvalgsleder Geir Axelsen da han la fram rapporten.

– Det henger først og fremst sammen med at både økte priser og økte renter har bidratt til lavere konsum og lavere boliginvesteringer, sa han.

Har bommet de siste tre årene

Anslaget for hvor mye prisene vil stige er viktig for hva partene i lønnsoppgjøret vil ta sikte på. I tre år på rad har TBU bommet på hvor mye prisene ville komme til å stige.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, noe som betyr at det kan forhandles både om lønn og om andre rettigheter i tariffavtalene. Tallene som ble lagt fram fredag, er fra TBUs foreløpige rapport.

Powered by Labrador CMS