Leder av Tannhelsesekretærenes forbund, Anne-Gro Årmo, vil stanse planene om nedleggelse av tannteknikerutdanningen ved Oslo Met.

ThsF bekymret for tannteknikerutdanningen

Det er en prosess i gang som kan bety nedleggelse av tannteknikerutdanningen ved Oslo Met.

Publisert Sist oppdatert

Tannteknikerne får massiv støtte fra tannleger og tannhelsesekretærer som alle mener at utdanningen må bestå. Tannhelsesekretærenes forbund i Parat (ThsF) har sendt en henvendelse til Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og til rektor ved Oslo Met, hvor de uttrykker sin bekymring for planene om nedleggelse. I sitt brev skriver ThsFs leder Anne-Gro Årmo blant annet: 

"Yrkesgruppene i tannhelsetjenesten utgjøres av tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og tannteknikere, hvor alle utfører sine unike oppgaver for å sikre gode tannhelsetjenester. For å levere gode tannhelsetjenester til befolkningen, også i fremtiden, må vi ha tilstrekkelig tannhelsepersonell og ingen av yrkesgruppene kan erstatte de andre."

Blir avhengig av import

Import av tannteknikkprodukter som kroner og broer fra lavkostland, som Kina, har foregått i mange år. Hvis den norske tannteknikerutdanningen blir borte, vil ikke bare importen fra Kina øke, men alle tanntekniske reparasjoner vil også sendes i den retningen. Dette vil få store konsekvenser for pasientene, reparasjoner som i dag gjøres på noen timer på et tannteknisk laboratorium i Norge, vil ta flere uker. I ventetiden må pasientene være "uten tenner", sier Årmo.

Beredskapsmessige hensyn

ThsF understreker også at det ut fra et beredskapsmessig perspektiv vil være uklokt om tanntekniske arbeider er basert på import. De viser til erfaringene fra pandemien da all frakt til og fra Kina var stoppet. 

Norge må utdanne sitt eget helsepersonell

Helsepersonellkommisjonen, som la frem sin innstilling i fjor, var helt tydelige på at Norge må utdanne sitt eget helsepersonell. De anbefaler ikke omfattende import av helsepersonell fra utlandet for å løse utfordringen med mangel på helsepersonell i Norge. 

Powered by Labrador CMS