Onsdag avholdt European Transport Workers’ Federation (ETF) det første møtet i Women in Aviation Working Group. Nesleder i Parat, Anneli Nyberg, leder en komité i ETF som arbeider for å bedre forholdene.

Vil bedre kvinners arbeidsforhold i luftfarten

Nestleder i Parat, Anneli Nyberg, sier tiden er moden for å finne tilbake til gode arbeidsforhold i luftfarten. Nyberg peker på bredt samarbeid for å løfte statusen til ansatte i luftfarten.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag avholdt European Transport Workers’ Federation (ETF) det første møtet i Women in Aviation Working Group. Kvinners arbeidsvilkår i luftfarten har lenge vært noe ETF har arbeidet for, og nesleder i Parat, Anneli Nyberg, leder en komité i ETF som arbeider for å bedre forholdene.

Store forskjeller i arbeidsoppgaver

Møtet ble innledet av Alejandra Cruz, ansatt i ILO, og spesialist på transportyrker. Cruz har nylig vært med på å utarbeide en rapport med særlig vekt på kvinners arbeidsforhold i luftfarten.

– Vi ser en tendens til at kvinner i luftfarten blir utsatt for både fysisk og psykisk vold, i tillegg til en seksualisering andre i bransjen ikke utsettes for, innledet Cruz.

Hun viste også til at forskjellsbehandling av kvinner og menn fortsatt er et dominerende problem i bransjen.

– Det er tydelig at det er store forskjeller. Ikke bare på hvilke yrker som utføres av kvinner og menn, men også på arbeidstid, mulighetene for karrierevekst, stereotypier og arbeidsavtaler, forklarte Cruz.

Må fortsette bredt samarbeid

Anneli Nyberg oppfordret til bredt samarbeid for å få bukt med utfordringene kvinner står overfor i luftfartssektoren. Hun mener en av tingene som kan bedre situasjonen er å vise til verdien av arbeidet som utføres av de ansatte.

– Det er viktig at vi har laget denne gruppen for å samarbeide, og det er viktig at vi samarbeider fremover for å få tilbake de gode arbeidsforholdene vi har hatt og kan ha i luftfarten. Vi er nødt til å finne løsninger for å forbedre arbeidsvilkårene, og fremheve verdien av arbeidet i sektoren, uttalte Nyberg.

Det var over 40 oppmøtte representanter fra forbund i Italia, Spania, Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike og Irland representert i tillegg til Parat fra Norge, på det første arbeidsmøtet i gruppen.

Powered by Labrador CMS