Widerøes kabinforening ble stiftet i 1981. Her er et gammelt sjøfly fra de såkalte gamle dager, stilt ut under den forsinkede 40-årsmarkeringen i Bodø. Foto: Privat.

Widerøes kabinforening har feiret 40 år

Widerøes kabinforening har rundet 40 år og vel så det. Kabinforeningens leder mener den har betydd mye for de kabinansattes rettigheter.

Publisert Sist oppdatert

Foreningen ble stiftet i 1981 og hadde eksistert i 40 år i 2021, men på grunn av pandemi og restriksjoner ble 40-årsjubileumet markert først nå. 42-åringen holdt med andre ord 40-årslag i Bodø.

Leder i Widerøes kabinforening, Sisssel Vian, er stolt av foreningen og hva den har utrettet siden oppstarten i oktober 1981.

– Det er viktig å være organisert og å bidra inn i fellesskapet, og tillitsvalgte har gjort og gjør en utrettelig jobb for anstendige lønns- og arbeidsvilkår i en konkurranseutsatt bransje, sier hun.

Matpauser, uniformstillegg og stadig kamp

Widerøe fikk sine første kabinansatte da de kjøpte sine første Dash 7-fly i 1981. De første årene var det bare kvinnelige kabinansatte. Det var disse kvinnene som dannet Widerøes Kabinforening i oktober 1981.

De første forhandlingene var med daværende Norsk Arbeidergiverforening, som vi dag kjenner som NHO (Næringslivets Hovedorgansisasjon).

– De første forhandlingene la et godt grunnlag for den kollektivavtalen Widerøes kabinforening har i dag, sier Vian.

Hun peker blant annet på hvordan de tillitsvalgte kjempet frem, blant annet gjennom streik, normale matpauser ved bordet, altså ute av flyene. Dette står fremdeles i kollektivavtalen den dag i dag. Widerøes kabinforening fikk også på plass uniformstillegg slik at utgifter til sko, støvletter og strømper brukt i tjeneste ble dekket i tillegg til en funksjonell uniform.

La et godt grunnlag for fremtiden

– Det ble gjort en god jobb som la grunnlaget for starten på gode lønns- og arbeidsvilkår i Widerøe. Disse vilkårene har tillitsvalgte i alle år senere bygget kollektivavtalen rundt. Flere gode er kommet inn som er med på å gjøre arbeidshverdagen for kabinansatte bedre og bedre, men luftfartsbransjen er tøff og vilkårene er konkurranseutsatt, sier Vian.

Widerøe kabinforening har høy organisasjonsgrad blant de kabinansatte i Widerøe. Vian er glad for alt arbeidet kabinforeningen har gjort – og fremover skal gjøre.

– Jeg er både stolt av og glad for å få være en bidragsyter i Widerøes Flyveselskap, sier hun.

Powered by Labrador CMS