En pilot har nå fått medhold i tingretten i sitt krav mot Tryg forsikring.

Yrkesskadeerstatning: Pilot vant frem i tingretten

En helikopterpilot har nå vunnet frem i tingretten med krav mot Tryg forsikring om tilleggserstatning på grunn av yrkesskade.

Publisert Sist oppdatert

Advokat Øyvind Vidhammer i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig fører saken for Parat på vegne av piloten. Han sier saken er juridisk prinsipiell.

– Saksøker har allerede fått utbetalt om lag syv millioner kroner i yrkesskadeerstatning og såkalt loss of license på om lag 4,5 millioner kroner. Loss of license er en egen forsikring som piloter får hvis de på grunn av helsemessige forhold får permanent inndratt flysertifikatet. Denne saken dreier seg derfor om et tilleggskrav ut over dette, som avhenger av hvordan man setter skjæringstidspunktet mellom lidt og fremtidig tap. Betydningen av denne fastsettelsen innebærer en tilleggserstatning på om lag ni millioner kroner, sier Vidhammer.

Er i dag hundre prosent ufør

Piloten er i dag hundre prosent arbeidsufør. Han har gjennom arbeidet som helikopterpilot blitt eksponert for ekstrem støy og vibrasjoner i mange tusen flytimer, noe som har påført ham tinnitus og betydelig grad av hyperacusis, som er overømfintlighet for lyd. Som følge av dette har han også utviklet en del psykiske tilleggsplager.

Tryg forsikring har anket dommen. Borgarting lagmannsrett skal behandle anken 7. og 8. november.

Powered by Labrador CMS