Bærekraft

Onsdag arrangerte Etisk handel Norge årskonferanse. Parat er medlem i Etisk handel Norge.

Etisk handel Norge: – Arbeidstakere og demokrati er nøkkelen til bærekraft

Onsdag arrangeres Etisk handel Norge årskonferanse. Parat er medlem i det som er Nordens ledende nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 1 min

Etisk handel Norge

  • Etisk handel Norge ble stiftet i år 2000 av Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (i dag Virke), Kirkens Nødhjelp, LO og Coop Norge. 
  • Bakgrunnen for initiativet var erkjennelsen om at handel er en viktig forutsetning for utvikling. 
  • Etisk handel Norge mener handel må skje på en måte som ivaretar anstendige arbeidsforhold og respekterer mennesker, dyr, samfunn og miljø i hele leverandørkjeden.
  • Organisasjonen tilbyr  medlemmene individuell rådgivning og oppfølging, tilgang til kurs, ressurser og verktøy, deltagelse i nasjonale og internasjonale fagmiljø med mulighet for kompetanse-heving og erfaringsutveksling.

Parat er medlem av Etisk Handel Norge og er miljøsertifisert gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn.

Nestleder i Parat, Anneli Nyberg sier det er viktig for Parat som arbeidstakerorganisasjon å være tilstede på vegne av arbeidstakersiden i spørsmål om bærekraft og etisk handel.

– Etisk handel er noe som burde oppta oss alle. Som arbeidstakerorganisasjon er det viktig for oss at arbeidstakerne der ute arbeider under ryddige forhold. Det handler om bærekraftige jobber, og om at innkjøpene vi gjør som privatpersoner, og som arbeidstakerorganisasjon er blitt tilvirket på en forsvarlig måte, sier Nyberg.

Nestleder i Parat, Anneli Nyberg, mener det er viktig for arbeidstakersiden å sikre at innkjøp blir gjort på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte.

Internasjonal uro preger arbeidet 

I årsrapporten for 2023 skriver Etisk handel Norge at arbeidet for mer etisk handel påvirkes sterkt av konflikter og utfordringer globalt. 

– Væpnede konflikter, kriger og flere autoritære stater gjorde verden mindre trygg og demokratisk i 2023. Arbeidstakerne er sentrale i å revitalisere demokratiet, skriver Etisk handel Norge. 

Organisasjonen mener en del av nøkkelen til bærekraft ligger i å gjenopprette demokratiet.

– Å gjenopprette demokrati hvor både arbeidstakere, innbyggere og næringsliv ser at de får flere fordeler enn med autoritære alternativer, er også nøkkelen til å bekjempe klimaendringer og bygge en mer bærekraftig fremtid, skriver Etisk handel Norge. 

216 bedrifter og organisasjoner er medlem av Etisk handel Norge

Powered by Labrador CMS