Jarle Utne Reitan ble gjenvalgt som leder på NPL Sør-Vest

Årsmøte i NPL Sør-Vest med Særalder på agendaen

Jarle Utne Reitan ble gjenvalgt som leder på NPL Sør-Vest sitt årsmøte 28.4.21 som ble gjennomført på teams. Det ble gjennomført etter oppsatt mal, og både årsberetning, endring av vedtekter, regnskap og budsjett ble godkjent. Det ble gitt en stor takk til nestleder, Odd Tveit Jørgensen som har vært nestleder i flere perioder for NPL Sør-Vest.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det ble nye styret består da av:

Leder: Jarle Utne-Reitan

Nestleder: Geir Fatland

Sekretær: Linda Lie Leifsen

Kasserer: Inger Lill Vagle

Styremedlem: Thomas Jensen

På grunn av smittesituasjon har det vært vanskelig å samle medlemmene fysisk, derfor er ønsket stort å få gjort det i den neste årsmøteperioden.

Særalderpensjon

Sør-Vest hadde i forkant av årsmøte invitert advokat i Parat, Andreas Moen, og Statssekretær, Vegar Einan til å redegjøre for særalderpensjon, og hvordan den vil bli i framtiden.

Advokat i Parat ga status sett fra sitt ståsted, og uttrykte sin bekymring for de som har særalder og hvordan det ville slå ut, sett i forhold til levealderjusteringen, slik avtalen er nå.

Det er behov for et bedre kunnskapsgrunnlag i forhold til hvem som bør ha særalder, slik at det blir mulig å forhandle en særalder for de som har behov for dette også i fremtiden. Det er framsatt et forslag om å fjerne plikten for å fratre ved oppnådd særaldersgrense. Dette forslaget ligger nå til behandling i arbeid- og sosialkomiteen.

Powered by Labrador CMS