F.v.: Unn Kristin Olsen, leder i Parat; Jens B. Jahren, leder i YS Stat og Karin Tanderø Schaug, leder i Norsk Tollerforbund i regjeringskvartalet under statsoppgjøret 2024.
YS Stats ledertrio: F.v.: 1. nestleder Unn Kristin Olsen (Parat); leder Jens B. Jahren og 2. nestleder Karin Tanderø Schaug (Norsk Tollerforbund).

Her kan det bli streik i staten

YS Stat varslet torsdag hvem som kan bli rammet hvis meklingen i statsoppgjøret ikke fører fram.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 1 min

Etter pinsehelgen står meklingsinnspurten i lønnsoppgjøret i staten for døren. Torsdag sendte YS Stat sitt varsel til staten om hvilke 320 medlemmer som vil bli tatt ut i første fase av en eventuell streik. 

Det dreier seg om virksomheter som departementer, direktorater og Oslo Met. Dette streikeuttaket rammer først og fremst arbeidsgiver. Se oversikt nederst i saken. 

Under forhandlingene kom partene ikke helt i mål når det gjelder lønnstillegg og fordelingen av dette. Man ble heller ikke enige om en ny, felles hovedtariffavtale. Dette blir sentrale punkter i meklingsinnspurten neste uke.

Viktig med én felles avtale

I dag er det to avtaler i staten, en for ansatte organisert i YS og LO, og en tilsvarende for Akademikerne og Unio. YS Stat-leder Jens B. Jahren mener det er viktig at det er én felles avtale for alle ansatte i staten.
– Dette vil ivareta våre medlemmers interesser på en bedre måte enn i dagens avtalestruktur, hvor arbeidsgiver må forholde seg til flere avtaler. Fortsetter vi med flere avtaler, frykter vi at lønnsgapet mellom gruppene på de forskjellige avtalene vil øke. Vi tror en felles avtale er best for utviklingen av lønns- og arbeidsvilkår over tid. Vi mener vi står sterkere sammen, og ønsker å finne løsninger som ivaretar alle gruppene i fellesskap, sier Jens B. Jahren. 

Partene har frist til midnatt torsdag 23. mai for å bli enige hos Riksmekleren. Kommer partene ikke til enighet her, blir det streik i staten.

I første omgang vil YS Stat i så fall ta ut medlemmer i følgende virksomheter:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kunnskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Samferdselsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Skattedirektoratet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Politidirektoratet Oslo Met

 

Powered by Labrador CMS