Tariffkonferansen 2024

Monika Deildokk
Monica Deildok snakker om utsiktene til hovedoppgjøret under Tariffkonferansen 2024

Hvordan blir oppgjøret for kommunesektoren?

Hvor ender årets hovedoppgjør for kommunesektoren? Hva kan ansatte i kommuner og fylkeskommuner forvente av kommende oppgjør?

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 2 min

Sektoransvarlig YS Kommune, Monica Deildok, er tydelig på at nå er det tid for reallønnsvekst etter flere år med redusert kjøpekraft.
– Vi har hatt reallønnsnedgang flere år på rad nå. Frontfagsramma, som legger føringene for lønnsoppgjøret, har ikke vært dårlig, men prisveksten har vært høy, sier hun.

– Folk er ekstra opptatt av et godt oppgjør i år

Deilok holdt tirsdag innlegg på Tariffkonferansen 2024 for ansatte i kommunesektoren. Hun snakket om forventningene til årets hovedoppgjør, om bakteppet med prisvekst, høye renter og stor strekk i laget, og om hvordan tallene nå indikerer et lønnsoppgjør som ender med økt kjøpekraft. Men hun påpeker at ingenting kan forskutteres.

– Det er en generell stemning i Norge nå der folk holder litt mer på pengene sine. Folk flest har ikke masse penger på høyrentekonto, de har lån og betaler høye renter. Folk er litt ekstra opptatt av å få et godt oppgjør i år fordi det trengs, sier Deildok.

Har ulike kampsaker, må bli enige

Frontfagsmodellen, der konkurranseutsatt industri forhandler først, legger føringer for de kommende oppgjørene.
– Vi venter nå på frontfaget. Frontfaget legger ramma som kommer til å bli førende for oss når vi skal møte KS, som representerer arbeidsgiversiden i kommunesektoren, til forhandlinger i april, sier Deildok.

Hun er også opptatt av at det er stor strekk i laget, at gruppene har ulike ønsker og behov og at det er flere forbund som sammen skal bli enige.
– Noen merker dyrtiden mer enn andre. De med minst fra før rammes hardest, fordi de har minst margin, sier Deildok, som påpeker at det ikke er YS alene som skal bli enige med KS.

– Det er tre andre organisasjoner som sitter på samme siden av bordet som oss når vi forhandler med KS og som vi skal bli enige med. Og alle har sine kampsaker. Akademikerne er opptatt av at utdannelse skal lønne seg, mens LO kjemper for de lavlønte og vil løfte fra bunnen. Sykepleierne har sin agenda, og lærerne er tydelige på sine krav, sier Deildok.

Har tro på reallønnsvekst

Deildok påpeker at mye tyder på reallønnsvekst ved kommende oppgjør. Dette er også et klart krav fra YS.

– Alle forskningsmiljøene som jobber med prognoser for lønnsvekst, tror på økt kjøpekraft og reallønnsvekst i år, selv om dette avhenger av hva prisveksten lander på. Og hvordan skal vi fordele kaka? Skal disse fordeles lokalt eller sentralt, i kroner eller prosent? Det blir spennende å se, sier Deildok.

Powered by Labrador CMS