Anders Fredheim er Parats foretakstillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus.

YS og Spekter enige – sykehusansatte får minst 22000 kroner i lønnsøkning 

Sykehusansatte er sikret lønnstillegg på minimum 22 000 kroner fra 1. juli 2024. Ansatte med grunnlønn over 594 595 kroner i året får et generelt tillegg på 3,7 prosent av lønnen. Det er klart etter at YS og Spekter natt til torsdag ble enige i årets lønnsoppgjør.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 1 min

Anders Fredheim, foretakstillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus, utgjorde sammen med forhandler Thomas Lilloe Parats forhandlingsdelegasjon i årets oppgjør.

– Vi har fått en akseptabel løsning som gir medlemmene våre et godt lønnsløft. Jeg mener Parats medlemmer er viktige medarbeidere som sykehusene er helt avhengige av. Dette må gjenspeiles i lønn, noe som også bidrar til rekruttering og ivaretagelse av ansatte ved sykehusene, sier Fredheim. 

De viktigste punktene fra årets oppgjør

Etter årets lønnsoppgjør er alle ansatte sikret et generelt tillegg på minimum 22 000 kroner. Ansatte med grunnlønn over 594 595 kroner i året får et generelt tillegg på 3,7 prosent av lønnen. I tillegg vil minstelønnsnivåene for fagarbeidere og høgskoleutdannede med lang ansiennitet øke ytterligere. 

Også ubekvemstilleggene for arbeid på kveld, natt og helg økes, og satsingen på heltid, kompetanse og oppgavedeling styrkes. 

Nå venter lokale forhandlinger

I år er det hovedoppgjør. Det betyr at hele tariffavtalen er oppe til forhandling, ikke kun lønn. YS og Spekter har nå blitt enige i de såkalte A2-forhandlingene, som nokså spesifikt handler om sykehusansattes lønnstillegg. 

Nå som det er enighet i de sentrale forhandlingene for sykehusene, venter lokale forhandlinger ved de enkelte sykehusene som kan gi ytterligere lønnsøkning.

Powered by Labrador CMS