Abida Raja, Abid Raja og Nadia Ansar håper tildelingen av YS' likestillingspris bidrar til at unge forstår at de faktisk har et valg, og at livet blir bedre når du slipper fri fra kontrollen. Her er prisvinnerne representert ved Abid Raja og Nadia Ansar

Hvem fortjener YS’ likestillingspris?

Nå kan du foreslå din kandidat til YS' likestillingspris. Forslagsfristen er 21. august

Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle. Med likestilling menes alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling. Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands. Prismottaker må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at prismottaker har en helhetlig tilnærming til likestilling. Forslagene bør være godt begrunnet, slik at juryen får et best mulig faktagrunnlag når den skal gjøre sine vurderinger. 

Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle. Med likestilling menes alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling. Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands. Prismottaker må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at prismottaker har en helhetlig tilnærming til likestilling.

Forslagene bør være godt begrunnet, slik at juryen får et best mulig faktagrunnlag når den skal gjøre sine vurderinger. 

Foreslå din kandidat her eller send en e-post til hege.hero@ys.no innen 21. august.

 Om prisen

YS' likestillingspris har eksistert helt siden 1988. Frem til 2005 omhandlet prisen kun likestilling mellom kjønnene, men fra og med 2006 ble den utvidet til å gjelde kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og andre diskrimineringsgrunnlag.
Man trenger ikke være YS-medlem for å foreslå kandidater til YS' likestillingspris.

Hvem som skal få prisen besluttes av en fast jury som består av seks medlemmer fra YS og en representant fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Prisen overrekkes på YS-konferansen, som finner sted i oktober hvert år, i år den 22. oktober.

Tidligere prismottakere

 • 1988: Professor Berit Ås
 • 1989: Kvinnelandslaget i fotball
 • 1990: Folkemusikeren Annbjørg Lien
 • 1991: Forsker Else Skjønsberg
 • 1993: Bjørnar Sellevold, næringssjef i Andøy kommune
 • 1994: «Kvinnebanken» Nettverkskreditt i Lofoten
 • 1995: Biskop Rosemarie Köhn
 • 1996: Fatma Bhanji Jynge, prosjektdirektør i Forsvarets relokalisering Gardermoen
 • 1997: Maria Anna Knothe, leder Center for the Advancement of Women, Warszawa
 • 1998: Brit Fougner, tidligere kontorsjef i Likestillingsrådet m.m.
 • 1999: Fakhra Salimi, leder for MiRA-senteret
 • 2000: Mette Janson, journalist i NRK
 • 2001: Kadra, aktivist i kampen mot kjønnslemlestelse
 • 2002: Oslo kommune (som likestillingsbevisst arbeidsgiver)
 • 2003: Eva Joly, spesialråd i Justisdepartementet
 • 2004: Ingvill Merete Stedøy, faglig leder Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
 • 2005: Skattedirektør Bjarne Hope
 • 2006: Agenda X, senter for ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn
 • 2007: Liv Jessen, leder for Pro Sentret
 • 2008: Ansgar Gabrielsen, tidl. statsråd
 • 2009: Margreth Olin, filmskaper og forfatter
 • 2010: Marion Arntzen og Harald Sundby, drivere av Stensveen ressurssenter og Anette Sagen, skihopper
 • 2011: Amal Aden, forfatter og foredragsholder
 • 2012: Lars Ødegård, tidligere generalsekretær i Norges Handikapforbund
 • 2013: Helga Aune, jurist med doktorgrad i likestillingsrett
 • 2014: Den georgiske fagorganisasjonen GTUC (Georgian Trade Union Confederation) og dens kvinnekomité
 • 2015: Elisabeth Grieg, næringslivsleder og samfunnsdebattant
 • 2016: DNB (som likestillingsbevisst arbeidsgiver)
 • 2017: Bård Stensli, politioverbetjent og LHBT-ildsjel
 • 2018: Prosjekt “Likestilt arbeidsliv” ved prosjektteamet Helle Ingeborg Mellingen, Merethe Anette Ryen, Ingrid Michalsen og Bent Sigmund Olsen
 • 2019: Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU)
 • 2020: Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS)
 • 2021: Big Enough Global
 • 2022: Lise Klaveness
 • 2023: Abida Raja, Nadia Ansar og Abid Raja

 

Powered by Labrador CMS