Andelen uføre sank i 2023 Illustrasjonsfoto:Parat

Liten nedgang i andelen uføre

Det var en liten nedgang i andelen uføretrygdede i 2023, ifølge Statistisk sentralbyrå.

380.600 personer var uføretrygdet i 2023, ned 0,1 prosent fra året før. Økningen i andelen unge uføre har bremset opp og er på 2,6 prosent for tredje år på rad.

10,6 prosent av alle 18–67-åringer var uføre i 2023, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I løpet av fjoråret ble det 24.100 nye uføretrygdede. Det var om lag 1700 færre nye enn året før, og vel 10.800 færre enn i toppåret 2018.

Antall mottakere totalt økte likevel med 2700 personer i 2023 fra året før.
– Regnet som andel av befolkningen er dette imidlertid en liten nedgang i total andel uføretrygdede, opplyser SSB.

Uføre i alderen 18–29 år blir omtalt som «unge uføre». Over tid har denne gruppen økt betydelig. I 2023 var det 21.900 uføre i denne aldersgruppen, tilsvarende 2,6 prosent av alle landets 18–29 åringer. Det er 8800 flere enn i 2015.

Andelen i 2023 er imidlertid den samme som i de to foregående årene. Det kan dermed se ut til at økningen nå har bremset opp. Dette gjelder i hovedsak blant de aller yngste.

Det er flest uføre blant de eldre aldersgruppene. Over halvparten av alle uføretrygdede er 55 år eller eldre, to tredeler er 45 år eller eldre.

I aldersgruppen 62–67 år har det vært en langvarig trend at andelen uføretrygdede reduseres. Andelen reduseres ytterligere i 2023 til 27 prosent fra 30,9 i 2015.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS