Lønnsoppgjøret 2024

Forhandlingsutvalg fra Parat, Bjørn-Are Sæther, Anne-Gro Årmo (ThsF) og Laila Aas (ThsF) før forhandlingsstart mandag.

Nå starter oppgjøret i kommunesektoren

– Krever betydelig reallønnsvekst for våre medlemmer, sier forhandler i Parat.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 1 min

Blant kravene til YS-kommune og Parat er:

  • Kompetanse og utdanning må gi lønnsmessig uttelling.
  • Reallønnsvekst for våre medlemmer.
  • Heltidskultur og heving av tillegg for ubekvem arbeidstid.
  • Rett kompetanse på rett sted, og reelle muligheter for kompetanseutvikling.

Mandag starter oppgjøret i kommunesektoren, der Parat sammen med de andre forbundene i YS-kommune møter arbeidsgiversiden i KS til forhandlinger. 

– Et viktig krav i år er å sikre betydelig reallønnsvekst for våre medlemmer, sier forhandler fra Parat, Bjørn-Are Sæther.

YS forbundenes medlemmer arbeider i hele spekteret av kommunal og fylkeskommunal forvaltning og tjenesteyting. 

Størsteparten av medlemmene arbeider med tjenesteyting i direkte møte med brukere og innbyggere, men en ikke ubetydelig andel arbeider med tilrettelegging, ledelse og administrasjon av de tjenestene kommuner og fylkeskommuner tilbyr.

– Kommunesektoren er i kontinuerlig endring og utvikling. Dette skjer med bakgrunn i demografiske endringer, så vel som gjennom nasjonale politiske prioriteringer og - ikke minst - teknologisk utvikling, sier Sæther. 

Kommuner landet rundt melder om store problemer med å rekruttere ansatte.

Delta-leder Trond Ellefsen.

– Vi trenger å betale langt bedre for kompetansen hvis vi fortsatt skal ha dyktige ansatte i kommunal sektor. Lønnen må opp slik at kvalifiserte søker seg dit, sier Trond Ellefsen, leder i forbundet Delta.

Særlig trenger de viktige fagarbeidergruppene og de med treårig høgskoleutdannelse lønnsløft i år.

– Skal kommunesektoren vinne kampen om unge arbeidstakere må dagens ungdom se at det er attraktivt å utdanne seg for arbeid i kommunene. Lønn og arbeidsforhold er vesentlige faktorer når unge skal velge yrke og yrkesliv, sier Ellefsen og legger til: 

– Rammen for frontfaget endte på 5,2 prosent. Det er et godt utgangspunkt for å sikre reallønnsvekst for våre medlemmer i kommunal sektor, men er ikke en fasit for oppgjøret.

Fristen for å lande en enighet i forhandlingene er i første omgang satt til tirsdag 30. april.

Powered by Labrador CMS