NAV: Uendret arbeidsledighet i april

Arbeidsledigheten var på 2,5 prosent ved utgangen av april. Det er ingen endring siden mars.

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 2 min

74.100 personer var helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak i april, viser tall fra NAV.

– Ledigheten er stabil, men tallet på ukrainere som trenger hjelp fra Nav for å komme i jobb, øker fra måned til måned. Hittil i år har det blitt 1600 flere ledige, og økningen skyldes i stor grad at flere ukrainere registrerer seg hos Nav, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

I løpet av april ble det registrert 19.000 nye arbeidssøkere. Det tilsvarer 780 per virkedag. Antall nye arbeidssøkere har vært tilnærmet uendret det siste halvåret.

Personer som oppgir å ha mistet eller at de kommer til å miste jobben, utgjør 30 prosent av de nye arbeidssøkerne. 15 prosent oppgir at de er eller kommer til å bli permittert.

– Viktig at alle som kan jobbe er i jobb

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) mener tallene viser at det fortsatt går bra med arbeidsmarkedet.

– Flere av dem som står utenfor, ønsker å jobbe, men kan oppleve ulike hindringer. For eksempel kan manglende kompetanse, helseproblemer eller svake norskkunnskaper stå i veien for deltakelse i arbeidslivet. Derfor jobber regjeringen hele tiden med å styrke innsatsen for å få enda flere i arbeid, sier hun.

– En jobb å gå til et viktig for folk, som får inntekt, arbeidsfellesskap, og mestring i hverdagen. For at vi skal finansiere velferden som kommer hver og en av oss til gode, er det samtidig viktig at alle som kan jobbe, er i jobb, legger Brenna til.

Høy etterspørsel etter arbeidskraft

Det er registrert 64.100 nye ledige stillinger på arbeidsplassen.no i april. Det tilsvarer 2400 nye stillinger per virkedag, og det er 15 prosent flere enn i samme måned i fjor.

– Jobbmulighetene er gode nå, etterspørselen etter arbeidskraft er høy, og det er flere ledige stillinger enn i fjor, sier Holte.

Justert for normale sesongvariasjoner har antallet falt noe så langt i år, men er fremdeles høyere enn gjennomsnittet for i fjor.

Det er flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg, butikk og salgsarbeid, og reiseliv og transport.

Høyest ledighet i Østfold

Bruttoledigheten var høyest i Østfold, med 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Troms har den laveste ledigheten, med 1,8 prosent.

Det ble 4 prosent færre ledige i Vestfold.

I Østfold, Møre og Romsdal og Telemark ble det 2 prosent færre. I de øvrige fylkene er det små endringer.

Powered by Labrador CMS